Celá královská rodina dnes přispěchala na pomoc královně Alžbětě, protože panovnice zůstává pod lékařským dohledem kvůli svému rychle se zhoršujícímu zdravotnímu stavu. (Foto: Flickr)

Buckinghamský palác dnes ráno v prohlášení potvrdil, že lékaři mají „obavy“ o zdraví Jejího Veličenstva, a od té doby se kolem Balmoralského zámku, panovnické rezidence ve Skotsku, kde v současnosti pobývá, začali shlukovat novináři oblečení celí v černém.

Před námi je vše, co víme o operaci LONDÝNSKÝ MOST, několikastupňovém plánu vlády Spojeného království, co se má udělat, až královna Alžběta II. zemře.

Den D

Okamžitě po královnině smrti prý její osobní tajemník zavolá premiérce, aby ji o tom informoval, možná se vzkazem: „London Bridge je mimo provoz,“ jak vyplývá z dokumentů, které získal server Politico.

Královský dvůr vydá oficiální prohlášení, v němž bude o královnině smrti informovat zaměstnance, úředníky a veřejnost, a zpráva bude oznámena prostřednictvím upozornění na drátu Press Association.

Jakmile bude zpráva potvrzena, budou vlajky po celé Whitehallu spuštěny na půl žerdi – v ideálním případě do 10 minut, uvedl server Politico. Ministerstvo obrany zajistí salvy ze zbraní a bude vyhlášena celostátní minuta ticha. V londýnské katedrále svatého Pavla bude rovněž uspořádána vzpomínková bohoslužba.

Premiér bude prvním členem vlády, který se k úmrtí vyjádří. Poté premiér uspořádá audienci u prince Charlese, který přednese projev k národu.

Webové stránky královské rodiny budou změněny na černé pozadí s malou zprávou potvrzující královnino úmrtí a na webových stránkách britské vlády se objeví černý banner, stejně jako na všech stránkách vládních resortů na sociálních sítích.

Vnitřně bude den královnina úmrtí označován jako „den D“ a každý následující den až do pohřbu – který se bude konat 10. den – bude označován jako „D+1“, „D+2“ atd.

Den D+1

Ráno po smrti královny Alžběty složí Charles přísahu jako nový panovník před nástupnickou radou.

Den D+2

Královnina rakev bude přenesena do Buckinghamského paláce.

Pokud zemře na zámku Balmoral ve Skotsku, kde se v současnosti nachází, bude podle serveru Politico aktivována operace UNICORN, což znamená, že její rakev bude do Londýna převezena královským vlakem. Pokud to nebude možné, vstoupí v platnost operace OVERSTUDY a rakev bude místo toho převezena letadlem. Po příletu ji přivítá premiér a ministři.

Pokud by zemřela v Sandringhamu, existuje zcela jiný plán.

Den D+3 – Den D+5

Charles přijme kondolenční listinu ve Westminster Hall a později zahájí svou cestu po Spojeném království jako jeho nový panovník.

Po příjezdu do Severního Irska se zúčastní bohoslužby v katedrále svaté Anny v Belfastu. Mezitím proběhne zkouška před operací LION, kdy bude královnina rakev přenesena z Buckinghamského paláce do Westminsterského paláce.

Po příjezdu rakve se ve Westminster Hall uskuteční bohoslužba.

Den D+6-Den D+9

Královna Alžběta II. bude po tři dny ležet ve Westminster Hall ve Westminsterském paláci v rámci takzvané operace FEATHER. Po dobu 23 hodin denně jí budou moci návštěvníci vzdát hold. VIP osobám budou vydávány vstupenky na určené časové úseky.

Před královniným pohřbem, který se bude konat následující den, odcestuje Charles do Walesu, aby přijal další kondolenci a zúčastnil se bohoslužby v katedrále Liandaff v Cardiffu.

Kolik je královně Alžbětě let?

Panovnici, která se narodila 21. dubna 1926, je 96 let.

Jak dlouho již královna Alžběta vládne?

Královna poprvé nastoupila na trůn v únoru 1952. Letos oslavila své platinové jubileum, čímž oficiálně oslavila 70 let své vlády. Je nejdéle vládnoucím panovníkem v britské historii.

Kdo je další v pořadí na trůn?

Po její smrti se králem stane královnin nejstarší syn Charles.

Zdroj: harpersbazaar.com