Evropská komise chce v budoucnu systematicky monitorovat veškerou komunikaci, ať už prostřednictvím SMS zpráv, služeb jako WhatsApp a Messenger, webových stránek nebo aplikací, informuje CNN Prima s odkazem na Netzpolitik.org. (Foto: Flickr)

Snaha EU monitorovat veškerou naši komunikaci vychází z návrhu Evropské komise. Komise své kroky odůvodňuje bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí. V návrhu chce EU „zavázat provozovatele messengerových služeb, ale také poskytovatele internetových služeb, aby používali techniky, které zabraňují šíření dětské pornografie a groomingu na internetu“.

CNN Prima upozorňuje, že návrh neupřesňuje, jak přesně by tato technologie měla vypadat. EU však stanoví, že by měla shromažďovat pouze údaje týkající se zneužívání dětí. Zpravodajové nebo poskytovatelé služeb jsou povinni zajistit, aby nové metody nebyly zneužívány k jiným účelům.

Evropský inspektor ochrany údajů, polský rodák Wojciech Wiewiórowski, se k návrhu staví velmi kriticky: „Opatření, která dávají úřadům obecný přístup k obsahu komunikace, zasahují do samotných základů práva na soukromí. I kdyby se tato technologie používala pouze v předpokládaných mezích, její dopad je tak špatný, že je neslučitelný s Listinou základních práv Evropské unie.“

Také Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) vidí v návrhu významný problém. Poukazuje na „závažné nedostatky“. V tiskovém prohlášení poslanci poukazují na to, že vytváří právní základ pro „všeobecné a plošné skenování obsahu prakticky všech forem elektronické komunikace“.

Zdroj: hs.sk