Největší výzkum posledních let prokázal, že živočišná výroba poskytuje pouze 18 % kalorií, ale zabírá 83 % zemědělských půd.

Odmítnutí masa a mléčných výrobků je jedním z nejlepších způsobů, jak by se dal snížit dopad člověka na životní prostředí na planetě.

Podle vědců, kteří prováděli dosavad největší výzkum z oblasti ekologie, jsou hospodářská zvířata nejničivějším faktorem pro planetu.

Nové výzkumy ukazují, že bez spotřeby masa a mléčných výrobků by se globální využití zemědělské půdy mohlo snížit o více než 75 %, svět by se stále dal uživit. 

Ztráta oblastí divočiny je jednou z hlavních příčin současného masového zániku volně žijících živočichů na Zemi.

Zdroj:  theguardian.com