Kanadská společnost GHGSat, která se zabývá monitorováním emisí, v sobotu poprvé vypustila satelit, který má z vesmíru zjišťovat emise oxidu uhličitého z jednotlivých zařízení, jako jsou uhelné elektrárny a ocelárny. (Foto: Flickr / ilustrační)

Družice s názvem Vanguard odstartovala z Vandenbergovy vesmírné základny v Kalifornii, uvedla společnost GHGSat.

Vesmírná technologie se stále častěji využívá k tomu, aby se znečišťující průmyslová odvětví zodpovídala za svůj příspěvek ke změně klimatu. Data GHGSat jsou k dispozici k prodeji průmyslovým emitentům, kteří chtějí snížit své emise, a také vládám a vědcům.

Vanguard bude stavět na rostoucí síti satelitů, které již zjišťují výrony metanu, neviditelného skleníkového plynu, který je obtížné odhalit, protože má tendenci unikat z řady malých zdrojů včetně potrubí, vrtů a farem.

Oxid uhličitý představuje téměř 80 % emisí skleníkových plynů z lidské činnosti v USA a do atmosféry se dostává spíše z velkých průmyslových zdrojů, jako jsou elektrárny. Satelity monitorující oxid uhličitý v atmosféře se v současné době nezaměřují na emise na úrovni zařízení, uvedl GHGSat.

Podle Stephana Germaina, generálního ředitele montrealské společnosti GHGSat, pomohou údaje shromážděné družicí Vanguard zdůvodnit běžné postupy monitorování a měření emisí oxidu uhličitého.

„Často se setkáváme s kombinací přímých měření a odhadů – proto bude přímé měření celého zařízení ze satelitu sloužit jako ověření,“ řekl Germain v rozhovoru.

Družice již ukázaly, že emise metanu jsou obecně vyšší, než se odhadovalo, a Germain řekl, že má podezření, že totéž platí i pro oxid uhličitý.

Tyto informace pomohou zvýšit přesnost vládních inventur emisí a vědeckého modelování a zlepší kvalitu podnikových zpráv o skleníkových plynech pro investory, uvedl GHGSat.

Zdroj: reuters.com