Přední finanční společnosti BlackRock a JPMorgan Chase spolupracují s ukrajinskou vládou na založení banky pro obnovu, která bude sloužit jako kanál pro veřejný počáteční kapitál k financování projektů obnovy.

Cílem těchto iniciativ je přilákat významné soukromé investice, které by mohly dosáhnout stovek miliard dolarů.

V současné době je Ukrajinský rozvojový fond ve fázi plánování a očekává se, že bude plně spuštěn po ukončení nepřátelských akcí s Ruskem. Investoři však budou mít možnost si fond prohlédnout na londýnské konferenci pořádané britskou a ukrajinskou vládou.

Philip Hildebrand, viceprezident společnosti BlackRock, zdůraznil význam smíšeného financování při řešení dlouhodobých problémů a uvedl: „Tyto nástroje potřebujete k mobilizaci kapitálu ve velkém měřítku.“ Hildebrand bude o tomto podnikání hovořit během středeční konference.

Podle březnových odhadů Světové banky by Ukrajina potřebovala na poválečnou obnovu 411 miliard USD. Nedávné ruské útoky tuto částku ještě zvýšily.

Ukrajinská vláda v listopadu angažovala poradenskou společnost BlackRock, aby prozkoumala účinné strategie pro přilákání tohoto typu kapitálu, a následně v únoru využila expertízu společnosti JPMorgan. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý měsíc oznámil, že země spolupracuje s oběma finančními giganty a poradci z McKinsey.

Ačkoli nebyl stanoven žádný oficiální cíl pro získání finančních prostředků, zasvěcenci obeznámení s diskusemi naznačují, že cílem fondu je získat a využít nízkonákladový kapitál od vlád, dárců a mezinárodních finančních institucí k přilákání pěti až desetinásobku soukromých investic.

Společnosti BlackRock i JPMorgan nabízejí své služby jako dary, které jim poskytnou včasný přehled o potenciálních investicích na Ukrajině. Tento úkol dále posiluje vztah JPMorgan s Ukrajinou jako s dlouholetým zákazníkem, neboť banka od roku 2010 zprostředkovala pro tuto zemi státní dluh ve výši více než 25 miliard USD a v loňském roce vedla restrukturalizaci jejího dluhu ve výši 20 miliard USD.

Během konzultací se soukromými a veřejnými investory identifikovaly společnosti BlackRock a JPMorgan obavy týkající se správy a řízení Ukrajiny, nedostatečné transparentnosti a nedostatečně rozvinutých kapitálových trhů. K řešení těchto obav doporučila společnost BlackRock zřízení rozvojové finanční banky, která by identifikovala investiční příležitosti v odvětvích, jako je infrastruktura, klima a zemědělství. Cílem by bylo zatraktivnit tyto příležitosti pro penzijní fondy, dlouhodobé investory a věřitele. Klíčovou roli při zapojení do projektu hrály odborné znalosti společnosti JPMorgan v oblasti dluhových nástrojů.

Stefan Wheeler, vedoucí oddělení kapitálových trhů Central EMEA ve společnosti JPMorgan, vysvětlil, že účelem fondu je poskytnout veřejným i soukromým investorům možnost investovat do konkrétních projektů a odvětví. Ukrajinský rozvojový fond bude upřednostňovat různé sektorové fondy, které budou fungovat jako nástroje pro investice. Wheeler zdůraznil cíl maximalizovat kapitálovou účast.

Struktura fondu zahrnuje využití levných veřejných prostředků, tzv. koncesního kapitálu, pro počáteční investice a absorpci prvních ztrát. Brandon Hall, spoluvedoucí divize poradenství pro finanční trhy společnosti BlackRock, vysvětlil, že tento počáteční kapitál bude sloužit jako mechanismus snižování rizika, který umožní přístup k rozsáhlému kapitálu soukromého sektoru. Ukrajina zřídí vlastní organizaci odpovědnou za získávání a sdružování místních investičních příležitostí.

Aby se vyřešily obavy investorů ohledně správy a řízení, plánuje fond sestavit správní radu složenou ze zástupců mezinárodních finančních institucí a vlád. Kromě toho budou jmenováni investiční specialisté, kteří budou realizovat strategii fondu.

Hall zdůraznil význam robustní struktury řízení a mezinárodně důvěryhodných zúčastněných stran pro vzbuzení důvěry investorů. Společnost BlackRock čerpala ze svých zkušeností se spoluprací se Saúdským národním fondem pro rozvoj a Partnerstvím pro financování klimatu, které směřuje investice do projektů udržitelného rozvoje na rozvíjejících se trzích, a její doporučení byla ovlivněna zapojením do podobných iniciativ.

V současné době se Ukrajina zaměřuje na vytvoření potřebné struktury, řízení a provozních postupů. Většina investorů před poskytnutím finančních prostředků raději počká na ukončení nepřátelských akcí. Stefan Wheeler uvedl: „Důležité je, že Ukrajina skutečně myslí na budoucnost. Až válka skončí, budou chtít být připraveni a okamžitě zahájit proces obnovy.“

Zdroj: businessworld.in