Jamie Dimon, generální ředitel banky JP Morgan, dnes ráno navrhl, aby vlády převzaly kontrolu nad soukromými pozemky za účelem výstavby větrných a solárních elektráren, aby bylo dosaženo nulových cílů. (Foto

Ve svém výročním dopise akcionářům Dimon zdůraznil, že je třeba urychlit projekty v oblasti zelené energie, protože čas, kdy se lze vyhnout nejdražším důsledkům globální změny klimatu, se uzavírá.

Uvedl, že je nutné provést reformy v oblasti povolování, aby bylo možné včas investovat. To zahrnuje i možnost využití eminent domain k urychlení iniciativ v oblasti rozvodných sítí, solární a větrné energie a plynovodů.

Eminent domain je situace, kdy vláda nebo státní agentura převezme soukromý majetek pro veřejné účely a zaplatí vlastníkovi majetku náhradu.

Ve Spojených státech je eminent domain odvozena z pátého dodatku ústavy, který vyžaduje, aby byla vlastníkovi zabraného majetku vyplacena spravedlivá náhrada. Vláda může eminent domain použít k získání pozemků pro veřejné účely, jako je výstavba silnic, škol nebo jiné infrastruktury, nebo pro jiné účely, které jsou považovány za veřejný zájem. V tomto případě jde o výrobu čisté energie na podporu globálních smluv a dohod o nulových emisích.

Aby bylo možné investice realizovat včas, je zoufale zapotřebí reformy povolování. Možná budeme muset dokonce vyvolat eminent domain – pro iniciativy týkající se rozvodných sítí, solární energie, větrné energie a plynovodů se nám prostě nedaří získat dostatečně rychle odpovídající investice.

Jamie Dimon, generální ředitel banky J.P. Morgan.

Zdroj: thedalesreport.com