Důvodem je málo prozkoumaný fenomén: silné emocionální prožitky pokaždé, když se astronaut podívá na naši planetu z oběžné dráhy. (Foto: Youtube)

Ve vnitřním světě lidí dochází k zásadním změnám, které mění naše vnímání planety, lidstva a naší kultury. Psychologové tento jev nazývají horizontální efekt neboli výhled. Vědci se domnívají, že se objevuje pouze u těch, kteří se nacházejí ve vesmíru.

Při práci na oběžné dráze je mnoho astronautů náhle prostoupeno pocitem zranitelnosti Země. Takové pocity se objevily například u Jurije Gagarina, Edgara Mitchella, Alexandra Misurkina, Scotta Kellyho a dalších, kteří o tom často mluvili v rozhovorech a psali o tom ve svých autobiografiích.

Podle astronautů se Země jeví jako křehká, „visící v prázdnotě“ a chráněná jen tenkou vrstvou atmosféry, sféra, kterou chce člověk chránit a zachovat pro další generace pozemšťanů.

Kromě toho lidé začínají vnímat naši planetu jako celistvý, jednotný svět, bez národních hranic, které jsou obvykle vyznačeny na mapách, bez dělení na „své“ a „cizí“. Výsledkem je, že astronauti cítí, že lidstvo je jedna velká rodina, která není rozdělena z rasových, náboženských ani jiných důvodů.

Je zvláštní, že „efekt horizontu“ může astronauty pronásledovat ještě dlouho po návratu domů. Takovým lidem se ve společnosti žije obtížně, přepadá je silná nespokojenost se stavem světa, protože mnozí pozemšťané stále bojují, ničí lesy, to znamená, že si stále neváží naší planety a snaží se všemi možnými způsoby zničit její křehký ekosystém.

Horizontální efekt“ na Mezinárodní vesmírné stanici.

Vědci píší, že astronaut nemusí vidět celou Zemi, aby pocítil „efekt horizontu“, stačí jeho část. Takové pocity lze zažít na nízké oběžné dráze Země, kde ISS funguje. Na vesmírné stanici je člověk dostatečně daleko od povrchu, aby viděl Zemi jako zaoblenou, ale ne dost daleko na to, aby viděl celou kouli.

ISS má modul „Dome“, který je jako „panoramatický okenní pokoj“: sedm průhledných oken otevírá fascinující pohled na Zemi. Je to pravděpodobně ideální místo pro zažití „efektu horizontu“. I když se podíváte na video pořízené z „Dome“, zaplaví vás nepopsatelné emoce.

Je možné zažít „efekt horizontu“, aniž byste opustili zemský povrch?

Mnoho odborníků studuje „efekt horizontu“ jako fenomén, ale údajů na toto téma je velmi málo. Otázky zůstávají otevřené:

Proč vzniká?

Proč ho neprožívají všichni astronauti?

Může se tento efekt projevit i na povrchu Země?

Koncem roku 2019 se vědci z USA pokusili vyvolat „horizontální efekt“ u lidí pomocí flotační nádrže, roztoku anglické soli a virtuální reality. Není známo, zda se to vědcům podařilo, vědecké práce o výsledcích zkušeností Američanů zatím nebyly publikovány.

Astronaut Apolla 14 Edgar Mitchell se k tomu vyjádřil:

„… začnete přemýšlet globálně a jinak hodnotit lidskou existenci. Objeví se silná nespokojenost se stavem světa a chcete s tím něco udělat.“

Z toho vyplývá, že by bylo nutné každého obyvatele naší planety povinně vynést na oběžnou dráhu Země…