Podvýbor Sněmovny reprezentantů pro vesmír v Kongresu zahájil podrobnou sondu, proč se Národnímu úřadu pro letectví a vesmír nedaří pořídit detailní snímky Měsíce, přestože tento stát od roku 1959 vynaložil na dosažení tohoto cíle 250 milionů dolarů. (Foto: Sunday Post)

Amatérský vědec z Monroe tvrdí, že NASA selhala, protože Měsíc neexistuje.

„Je to jen odraz Země,“ tvrdí Joseph A. Bodnar z Brookside Trail, který své dedukce a osmileté studie dokládá fotografiemi, mapami, grafy a články o Zemi a obloze.

Bridgeport Sunday Post, 3. května 1964

Zrcadlo v atmosféře

Pan Bodnar je přesvědčen, že vody oceánů, které zabírají tři čtvrtiny Země, fungují jako obrovské zrcadlo, když Slunce (1091/2krát větší než Země) svítí na povrch a odráží pevninu a vodní masy proti vlastnímu promítacímu plátnu přírody, atmosféře.

Tento závěr ilustruje tím, že naplní kulatou misku vodou, do níž umístí dvě misky dnem vzhůru, a poté zatemní místnost a posvítí na misku baterkou, jako to dělá Slunce na Zemi. Okraj misky, voda v ní a dno misek se znovu objeví na stropě.

PODLE této teorie je Měsíc viditelný ze Spojených států odrazem pevninských mas Asie, Afriky, Austrálie, Sovětského svazu a Číny.

Skutečným důvodem projekce „člověka na Měsíci“ jsou různé geografické rozdíly mezi obrysy pevnin a oceánů.

Voda se zobrazuje bíle a pevnina černě.

Zlatá zeměkoule na obloze, kterou člověk po staletí obdivoval a na kterou se díval, je tedy jen přelud, uzavírá pan Bodnar.

Jeho překvapivý předpoklad podle něj již odvodil nebo alespoň tuší Sovětský svaz, což vysvětluje zrušení závodu této země s Amerikou na opičí dráze.

Vysvětluje také, proč posledních šest amerických záběrů Měsíce provedených s kapslemi vybavenými kamerami selhalo.

Žádné fotografie Měsíce nikdy nebudou pořízeny, opakuje pan Bodnar, protože Měsíc tam prostě není.

Na základě této spekulace tento licencovaný realitní makléř z povolání pevně tvrdí, že kosmické plavidlo nemůže přistát ani zřídit základnu na odrazu a nemůže zkoumat, skenovat nebo studovat to, co tam není.

Obyvatel Stevensonu, který je vystudovaným mechanickým kresličem a průkopníkem v oboru rentgenového záření, chce mít možnost vyložit svou teorii před prezidentem Spojených států a členy Kongresu.

Proč?

Aby ušetřil daňovým poplatníkům 5 až 20 miliard dolarů, které podle NASA bude potřebovat na svůj projekt Apollo a budoucí přistání na Měsíci.

A aby přeorientoval naše vědecké ambice do konstruktivnějších či realističtějších kolejí. Další fotografický snímek Měsíce má být vypuštěn v červnu.

Zatímco my plýtváme energií a finančními prostředky na optický klam, říká pan Bodnar, Rusko podle zpravodajských depeší staví orbitální vesmírné platformy s poklopy pro vynesení atomové bomby, kterou lze zaměřit nad klíčová americká města a strategické oblasti, jako jsou obranné továrny, námořní loděnice, letecké základny, raketové arzenály, Kapitol a Bílý dům.

Pan Bodnar, který byl 25 let oblastním manažerem společnosti Westinghouse Electric, je připraven na to, že jeho spekulace budou zesměšňovány.

I Kryštof Kolumbus, jak jemně poznamenává, byl zesměšňován za svou představu, že svět je kulatý, předními vědci své doby, kteří byli přesvědčeni, že je plochý.

A Kolumbus podle něj nebyl vědec, ale skromný mořeplavec.

Připomíná také, že Albert Einstein byl také terčem posměchu, když poprvé předložil svou teorii relativity.

„Svět,“ poznamenal smutně, „si vždycky dělá legraci ze všeho nového.“

Kvůli obavám o bezpečnost a prestiž své země je však pan Bodnar odhodlán odolat nevyhnutelným posměšným poznámkám.

„Pokud NASA přistání na Měsíci přežene a nepodaří se,“ varoval, „prestiž Ameriky opravdu klesne na dno.“

A to pan Bodnar nechce vidět.

Na podporu svého tvrzení uvádí nedávné výroky bývalého prezidenta Eisenhowera, který naléhal na další sondy na Měsíci před pokusem o přistání, a nezájem Ruska o tento projekt.

„Rusové jsou nesmírně chytří a také konzervativní,“ poznamenává. „Musí mít mimořádně dobrý důvod, proč zrušili svůj původní záměr závodit s námi na Měsíci.“

Podle pana Bodnara bylo o Měsíci napsáno mnoho, ale většina z nich je beznadějnou směsicí protichůdných tvrzení, která jsou z velké části založena na dohadech.

„Podívejme se,“ nabízí, „co může praktický člověk udělat, aby pomohl v situaci, která se zdá být komplikovaná a nevyzpytatelná.“

V disertační práci o svém přesvědčení pan Bodnar píše: „Při přeletu nad vodní plochou je vidět ponořené dno, které ukazuje nerovnosti obrysů, To, co je ve skutečnosti vidět na Měsíci, je dno zemského oceánu s jeho krátery a nerovnostmi dna oceánu s jeho vrcholy a možnou vulkanickou činností, která se zrcadlí v moři.“

„Měsíc je skutečně připojen k Zemi prostřednictvím odrazu. Lze jej přirovnat k čince, přičemž koule na jednom konci je čtyřikrát větší než na druhém. Větší z nich je Země, menší konec Měsíc a tyč, která drží obě koule pohromadě, představuje odraz Slunce.“

MR. BODNAR se také domnívá, že příliv a odliv způsobuje rotace Země – nikoli gravitační přitažlivost Měsíce.

„Vezmeme-li 360 stupňů, což je plný kruh, a rozdělíme-li ho na čtyři čtvrtiny, máme 90 stupňů pro každou čtvrtinovou výseč. Jedna otáčka Země trvá přibližně 24 hodin, což je děleno šesti hodinami pro každý 90stupňový segment, a tak každých šest hodin vzniká příliv a odliv způsobený odstředivým působením Země otáčející se kolem své osy. Také roční období a skutečná rychlost otáčení Země kolem své osy ovlivňují příliv a odliv.“

A pokud je to příliš složité na pochopení, pan Bodnar to zjednodušuje tím, že když naplníte vědro vodou a budete s ním dostatečně rychle kývat, voda se nevylije.

Pokud byste však kbelík s vodou drželi ve vodorovné poloze, voda by se vylila, což podle pana Bodnara dokazuje, že vylití vody brání rotace Země.

Během svých studií dospěl pan Bodnar k dalším překvapivým závěrům.

Pro zajímavost:

Když John Glenn a další astronauti startovali do vesmíru, nikdy ve skutečnosti neobíhali kolem Země.

Příďové kužely zůstaly nehybné. Byla to Země, kdo se otáčel. Naši kosmonauti měli pouze dostatek paliva, aby navedli své kapsle na přistání, tvrdí.

TAKÉ PROHLÁSIL, že Země není kulovitá, ale eliptická, ve tvaru rajčete s oběma uříznutými konci.

A nakonec, aby podpořil své tvrzení, že Měsíc je přelud, klade tyto záhadné otázky:

Proč je Měsíc jediným nebeským tělesem, které je tak velké, a proč je přibližně o čtvrtinu větší než Země?

A odpovídá: Je to proto, že Měsíc je odrazem Země.

2-Rusko údajně promítlo svou družici na Měsíc za 32 až 36 hodin, zatímco NASA vypočítala, že to Rangerovi potrvá 66 až 72 hodin. Proč tak velký časový rozdíl?

3-Proč se Měsíc otáčí a cestuje se Zemí?

A odpovědi: Protože je to odraz.

4-Proč vypadá Měsíc pro Rusy jinak?

A odpovědi: Protože zatímco my vidíme kontinenty Asie, Afriky, Austrálie atd. atd., Sověti vidí odrazy Severní a Jižní Ameriky.

BODNARŮV badatelský sklon se neomezuje jen na oblast dalších domněnek.

Jednou napsal prezidentu Kennedymu, že se dobrovolně přihlásil jako náhradník za „Hama“, šimpanze, prvního amerického vesmírného pilota.

NASA mu však odepsala, že šimpanz je lépe vycvičený.

„Celý život se mi smáli,“ uvažoval pan Bodnar zničeně.

„Ale to nevadí, já to snesu.“

MRS. BODNAROVÁ, bývalá sanitářka, která neúnavně slouží jako manželova sekretářka při přepisování jeho teorií a dopisů různým úředníkům, je také věrná jeho názorům.

„Většina vědců se ve svých nálezech o Měsíci rozchází.“

A tiše dodal:

„Myslím, že manželova hypotéza dává stejný smysl jako ta jejich.“

Zdroj: theunexpectedcosmology.com