Proud hmoty vytékající ze supermasivní černé díry mění směr a míří k Zemi. Tento jev zkoumá výzkumný tým. (Foto: Flickr / ilustrační)

Santiago de Chile – V centru většiny galaxií se skrývá supermasivní černá díra. Několik těchto gigantických objektů již vědci znají – nyní však tým vedený výzkumnicí Lorenou Hernández-García z Institutu astrofyziky tisíciletí v Santiagu de Chile objevil objekt, který se chová neobvyklým způsobem. „Galaxii jsme začali pozorovat, protože měla zvláštní vlastnosti,“ vzpomíná Hernández-García. „Naše hypotéza byla, že relativistický jet supermasivní černé díry změnil směr. Abychom tuto myšlenku potvrdili, museli jsme provést mnoho pozorování,“ vysvětluje vědec.

Až dosud byla galaxie PBC J2333.9-2343, která je od Země vzdálená 656 milionů světelných let, považována za rádiovou galaxii. O tom, jak je galaxie klasifikována, rozhoduje orientace výtrysků vycházejících z černé díry ve středu galaxie. V případě PBC J2333.9-2343 směřovaly oba výtrysky hmoty dříve do roviny oblohy – klasická rádiová galaxie. To se však nyní změnilo. Jeden z obou výtrysků nyní míří přesně ve směru Země a galaxie získala novou klasifikaci: Nyní je považována za rádiovou galaxii s blazarem uprostřed.

Blazar je aktivní galaktické jádro, jehož tryska směřuje k Zemi. Blazary jsou objekty s velmi vysokou energií, jsou považovány za nejsilnější jevy ve vesmíru, uvádí se v prohlášení Královské astronomické společnosti (RAS). V případě blazaru v centru galaxie PBC J2333.9-2343 tryska drasticky změnila směr o úhel až 90 stupňů; nyní směřuje přímo k Zemi.

Protože jet nyní směřuje k Zemi, jeho záření je zesíleno a stává se mnohem viditelnějším než záření přicházející ze zbytku galaxie. Výsledkem jsou vysoce intenzivní záblesky, které jsou silnější než záblesky z jiných rádiových galaxií, uvádí RAS. Studie nově klasifikované galaxie byla publikována v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

K pozorování záhadné galaxie v širokém rozsahu elektromagnetického spektra bylo použito několik teleskopů – včetně radioteleskopu Effelsberg Institutu Maxe Plancka pro radioastronomii v Německu. Při analýze dat výzkumný tým zjistil, že galaxie má kromě jasného blazaru v centru také dvě výduti ve vnějších oblastech výtrysků.

Tyto výduti souvisejí se starými jety, které již nejsou blazarem vyživovány. „Skutečnost, že jádro již tyto výduti nevyživuje, znamená, že jsou velmi staré,“ vysvětluje Hernández-García, hlavní autor studie, a pokračuje: „Jsou to pozůstatky minulé aktivity, zatímco struktury blíže jádru jsou mladší a aktivní jety.“

Proč se ale orientace jetů změnila tak drasticky? „Nevíme, co se v tomto případě stalo, protože se to stalo před dlouhou dobou,“ vysvětluje Hernández-García. „Můžeme si však být jisti, že došlo k silné události.“ Výzkumná skupina předpokládá, že mohlo dojít ke splynutí s jinou galaxií nebo jiným relativně velkým objektem, což způsobilo změnu směru proudu. Ke změně orientace o 90 stupňů po delším období klidu však mohl přispět i silný výbuch aktivity v aktivním galaktickém jádru.

Zdroj: fr.de