Nejsilnější magnetické pole, které kdy bylo kdekoli ve vesmíru změřeno, nedokázalo vytvořit žádné magnetické monopóly, které by bylo možné detekovat. (Foto: Youtube)

Přestože četné výpočty možných jevů, které přesahují standardní model částicové fyziky, předpovídají existenci těchto hypotetických částic, více než stoleté pátrání nepřineslo žádný důkaz, že tyto částice skutečně existují.

Každý typ magnetu, který známe, má alespoň dva póly, které se obvykle označují jako severní a jižní pól, a tyto póly mají opačné magnetické náboje.

Na druhé straně existují modely vesmíru, které předpokládají existenci magnetických monopólů, což jsou částice, které mají pouze severní nebo jižní pól.

Přítomnost magnetických monopólů by například vysvětlovala, proč je elektrický náboj kvantovaný, což znamená, že se vyskytuje v balíčcích o minimální velikosti.

Vědci strávili větší část minulého století hledáním magnetických monopólů, ale dosud nebyly objeveny ani ve vesmíru, ani ve srážkách částic, které probíhají v urychlovačích částic.

Když však vědci v CERNu tyto monopóly hledali, přinesly jejich experimenty zcela nečekaný výsledek, který šokoval vědce na celém světě.