Exploze o velikosti naší sluneční soustavy vědce zmátla, protože její tvar – podobný extrémně plochému disku – zpochybňuje vše, co víme o explozích ve vesmíru. (Foto: Flickr)

Pozorovaná exploze byla jasným rychlým modrým optickým přechodem (FBOT) – extrémně vzácnou třídou explozí, která je mnohem méně častá než jiné exploze, například supernovy. První jasný FBOT byl objeven v roce 2018 a dostal přezdívku „kráva“.

Exploze hvězd ve vesmíru mají téměř vždy kulový tvar, protože hvězdy samy jsou kulové. Tato exploze, k níž došlo ve vzdálenosti 180 milionů světelných let, je však nejasféričtější, jaká kdy byla ve vesmíru pozorována, a její tvar připomíná disk, který se objevil několik dní po jejím objevení. Tato část exploze mohla pocházet z materiálu, který hvězda vyvrhla těsně před explozí.

Stále není jasné, jak k jasným explozím FBOT dochází, ale doufáme, že toto pozorování, publikované v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, nás přiblíží k jejich pochopení.

Dr. Justyn Maund, vedoucí autor studie z katedry fyziky a astronomie Sheffieldské univerzity, řekl: „O explozích FBOT toho víme jen velmi málo – prostě se nechovají tak, jak by měly explodující hvězdy, jsou příliš jasné a vyvíjejí se příliš rychle. Jednoduše řečeno, jsou podivné a toto nové pozorování je činí ještě podivnějšími.“

„Doufejme, že nám tento nový objev pomůže vnést do nich trochu více světla – nikdy jsme si nemysleli, že by exploze mohly být takto asférické. Existuje několik možných vysvětlení: hvězdy, kterých se to týká, mohly těsně před svou smrtí vytvořit disk nebo by mohlo jít o neúspěšné supernovy, kdy se jádro hvězdy zhroutí do černé díry nebo neutronové hvězdy, která pak zbytek hvězdy pohltí.“

„Nyní s jistotou víme, že zaznamenané úrovně asymetrie jsou klíčovou součástí pochopení těchto záhadných explozí, a to zpochybňuje naše dosavadní představy o tom, jak by mohly hvězdy ve vesmíru explodovat.“

Vědci učinili tento objev poté, co zcela náhodně spatřili záblesk polarizovaného světla. Polarizaci výbuchu – pomocí astronomické obdoby polaroidových slunečních brýlí – se jim podařilo změřit pomocí Liverpoolského teleskopu (patřícího Liverpool John Moores University) umístěného na ostrově La Palma.

Měření polarizace jim umožnilo změřit tvar výbuchu a fakticky spatřit něco o velikosti naší sluneční soustavy, ale v galaxii vzdálené 180 milionů světelných let. Na základě těchto dat pak mohli rekonstruovat 3D tvar exploze a byli schopni zmapovat okraje výbuchu – což jim umožnilo zjistit, jak byl výbuch plochý.

Zrcadlo Liverpoolského teleskopu má průměr pouhých 2,0 m, ale studiem polarizace byli astronomové schopni rekonstruovat tvar exploze, jako by teleskop měl průměr asi 750 km.

Vědci nyní provedou nový průzkum s mezinárodní observatoří Vera Rubin v Chile, který by měl pomoci objevit další FBOT a hlouběji je pochopit.

Zdroj: phys.org