Když se letos v únoru poprvé do Pákistánu dostal ten nový koronavirus, vznikly všeobecné obavy o schopnost země nárůst břemene této nemoci zvládnout. S tím, jak se lidé vraceli domů z jiných oblastí, které byly ohnisky, tak případy COVID-19 rychle přibývaly a systém veřejného zdravotnictví naléhavě potřeboval posílit. (Foto: MIKAELA NORDBORG/AUSTRALIAN INSTITUTE OF MARINE SCIENCE)

V takovém krizovém okamžiku se Pákistán obrátil na tým pracující na vymýcení dětské obrny. Pákistán a sousední Afghánistán jsou teď jedinými dvěma zeměmi světa, kde divoký virus dětské obrny zůstává endemický, kdy nedávno Afrika prohlásila, že se od této choroby už oprostila. Pákistánská vláda úzce spolupracuje s Globální iniciativou na vymýcení dětské obrny – v úzkém partnerství s World Health Organization; UNICEF; U.S. Centers for Disease Control and Prevention; Gavi, the Vaccine Alliance; a s nadací Bill & Melinda Gates Foundation – aby se tak dosáhlo očkovanosti dětí v každém koutě země a viry se vypátraly v jejich posledních baštách výskytu.

Pákistán od mého návratu do země a započetí mé kariéry v akademické oblasti a ve veřejném zdravotnictví před 35 lety dosáhl v boji s dětskou obrnou ohromný pokrok. V té době děti ochromené obrnou čekávaly na téměř každé dopravní křižovatce a zoufale u projíždějících žebraly o podporu. Dnes už je velice neobvyklé najít mladé lidi postižené obrnou – což je svědectvím o účinnosti programu na její vymýcení.

Ale letos v březnu donutila pandemie COVID-19 program dětské obrny, aby přerušil své očkovací kampaně, aby tak chránil zdraví a bezpečnost svých pracovníků a místních komunit. Odborné znalosti a infrastruktura, které sloužily v boji s dětskou obrnou, se rychle přeorientovaly na zastavení COVID-19, což se ukázalo být pro reakci Pákistánu kriticky důležité.

To jen podtrhuje důležitost pokračování mezinárodních investic do programu dětské obrny – nejen, aby se zastavila obrna, ale také, aby se tak vyřešily i jiné zdravotní priority. Obnovení přidělování financí by teď mohlo posloužit prostě jako katalyzátor řešení potřeb země.

Program obrny se ukázal být kriticky důležitý v pomoci s monitorováním šíření koronaviru za pomoci stejných metod a nástrojů, jaké využíval při sledování viru dětské obrny, včetně sběru vzorků splašků z kanalizace a jejich analýzy. Tento program teď ke zpomalení jak infekce COVID-19, tak dětské obrny, sleduje a testuje souběžně oba viry. V současnosti bylo upraveno přes 100 laboratoří v celém Pákistánu na testování COVID-19 a sběr dat o tom, kde a kdy koronavirus lidi infikoval.

Ač i COVID-19 sám může potenciálně mít devastující účinky, tak dezinformace o tomto viru mohou v kombinaci s ním tu hrozbu ještě zkomplikovat podvrácením důvěry veřejnosti v odpověď na pandemii. Program dětské obrny, který má už roky praxe s odpovídáním na podobné fámy a nesmysly, využívá platforem sociálních médií, zvláště WhatsApp, aby šířil preventivní poselství ke COVID-19 a zapojil věrohodné lidi s názorovým vlivem na komunity a náboženské vůdce, aby lidem poskytovali správné zdravotní informace.

Během prvních několika měsíců pandemie jen přes kanály sociálních médií tento program dosáhl na téměř 25 milionů lidí.

Program dětské obrny také kreativně využíval jiných platforem k zásobení veřejnosti spolehlivými informacemi. Např. linka pomoci pro zdravotní ochranu Tahaffuz116 z Islámábádu byla původně uzpůsobena, aby rodičům a pečovatelům poskytovala informace o vakcínách na obrnu i jiných, ale teď od vypuknutí pandemie COVID-19 vyřizuje 70 000 volání denně. Tato linka pomoci poskytuje poradenství ohledně symptomů a preventivních opatření stejně jako informace pro testovací centra a spojení na nemocnice kvůli lékařské pomoci.

Pákistán i přes značné problémy drží počty případů COVID-19 a úmrtnosti na ně relativně nízko, což je zčásti díky rychlému nasazení infrastruktury pro prevenci proti dětské obrně. Počátkem září zemi za přípravu proti pandemii a reakci na ni pochválil generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, přičemž nedávno pákistánský program kontroly COVID-19 předváděl jako ten správný příklad americký ekonom Lawrence Summers.

Bohužel ale přerušení kampaně očkování proti dětské obrně od března do srpna nepochybně způsobilo, že virus obrny se zemí šířil daleko více, což částečně podnítilo WHO a UNICEF, aby vyhlásily nouzové výzvy k akcím k zabránění potenciální epidemie.

Kampaň byla teď obnovena i s přídavnými bezpečnostními opatřeními pro očkující i pro rodiny po dobu, kdy se tento program dále drží určení k podpoře reakce na COVID-19. Ale jeho rozvrat slouží jako připomínka, jak rychle může být dosažený pokrok v boji proti dětské obrně zvrácen jinými chorobami.

Svět dalšími investicemi do pákistánského programu dětské obrny této zemi umožní, aby řešila obě globální zdravotní hrozby, jak tu dlouhodobou, tak tu nově se vynořivší daleko efektivněji. Problém s COVID-19 jasně ukazuje, že podpora nebyla nikdy potřebnější.

Zulfiqar A. Bhutta, Project Syndicate