S pomocí Nadace Billa a Melindy Gatesových a Rockefellerovy nadace má Organizace spojených národů velkolepé plány, jak do roku 2030 natrvalo zotročit každého člověka na této planetě. (Foto: Flickr)

Zavádění celosvětových digitálních průkazů probíhá právě teď a bude doprovázeno bezhotovostním plně digitálním platebním systémem a úplným zničením iluze svobody.

Ve středu 8. listopadu 2023 je naplánováno virtuální spuštění takzvaného programu50 v 5. Organizace spojených národů, Nadace Billa a Melindy Gatesových a partneři Rockefellerovy nadace zahajují kampaň, jejímž cílem je urychlit zavádění digitálních dokladů totožnosti, digitálních plateb a sdílení dat v 50 zemích pod hlavičkou digitální veřejné infrastruktury (DPI) do roku 2028, uvádí zpráva Daily Exposé.

Rozvojový program OSN (UNDP) oznámil plány na zavedení „digitálních ID“ po celém světě do roku 2030, přičemž tyto průkazy budou povinné pro lidi, kteří se chtějí zapojit do společnosti, uvádí Reclaim the Net.

V rámci příprav na tuto agendu trvalého digitálního otroctví byly na spuštění tohoto biometricky podporovaného mechanismu digitálních průkazů vyčleněny měsíce příprav a rozpočet ve výši přibližně 6,8 milionu dolarů.

Morální lidské bytosti začaly zpochybňovat nejen systém digitální identifikace, ale i systém, v němž vládnoucí třída drtí všechny pod sebou. Mohlo by to zbrzdit nebo znemožnit zotročení lidstva, jakmile bytosti konečně zjistí, že jsou otroky. Bohužel uvědomit si, že jsme otroci, je prvním krokem k osvobození a je to krok nejtěžší.

Digitální veřejná infrastruktura (Digital Public Infrastructure, DPI) má zásadní význam pro zlepšení ekonomiky a blahobytu obyvatel.

DPI jsou prodávány jako mechanismus pro finanční začlenění, pohodlí, lepší zdravotní péči a ekologický pokrok. Každý, kdo má dvě mozkové buňky, však chápe, že se jedná o konečnou hru: systém úplného a totálního zotročení, z něhož lidé nemají šanci uniknout.

Jde o „všezahrnující frázi aplikovanou na hrozící technokratický systém řízení poháněný třemi základními prvky: digitální identifikací, digitálními platbami, jako jsou digitální měny centrálních bank (CBDC), a masivním sdílením dat“. -The Daily Exposé

Abyste se mohli „podílet“ na „společnosti“, budete muset být navždy jejich otroky. A o to tady jde. Právě teď si lidé začínají uvědomovat, že otroctví nebylo nikdy zrušeno, pouze rozšířeno na všechny.

Jakmile kritická masa lidských bytostí pochopí, že tento systém, který vládci vytvořili, aby nás udrželi pod svou kontrolou, byl vytvořen jen proto, aby si zajistili, že se lidé dobrovolně podřídí jejich útlaku, začneme se osvobozovat. Do té doby budou vládci nadále utahovat neviditelné řetězy, které jsme si sami připevnili na krk.

Zdroj: shtfplan.com