Nemusíte být génius, abyste přišli na to, kam to může směřovat. Rád bych, abyste si na chvíli představili poněkud mrazivý „fiktivní“ scénář. (Foto: Flickr)

V nepříliš vzdálené budoucnosti budou všichni „globální občané“ povinni vlastnit řádnou „digitální identifikaci“, jinak jim nebude umožněn přístup do nového globálního digitálního finančního systému. Centrální banky po celém světě zavedly své nové „digitální měny centrálních bank“, ale abyste mohli tyto měny používat, musíte „prokázat, že jste tím, za koho se vydáváte“, a jediným způsobem, jak to udělat, je nový globální systém digitální identifikace, který byl zaveden. S tím, jak se hotovost postupně vytrácí, jsou ti, kteří se brání být součástí nového globálního systému, stále více vytlačováni na okraj společnosti. Málokdo je již ochoten je zaměstnat, získat půjčku se pro ně stalo prakticky nemožné a většina obyvatelstva na ně pohlíží s despektem. A poté, co se naprostá většina světové populace „dobrovolně“ přihlásila k novému globálnímu systému digitální identifikace, je oznámeno, že tento systém se nyní stane povinným. To znamená, že kdo se nepodrobí, nebude moci nakupovat, prodávat, získat práci nebo mít bankovní účet.

Možná si myslíte, že nebezpečí globálního systému digitální identifikace přeháním.

Kéž by tomu tak bylo.

Jakmile bude zaveden globální systém digitální identifikace, stane se rychle naší nejdůležitější formou identifikace.

Bude důležitější než řidičský průkaz a důležitější než číslo sociálního pojištění.

Velmi rychle se stane vyžadovaným téměř pro každou finanční transakci, kterou provedete online.

Mnoho lidí si možná myslí, že by to bylo dobré. Vždyť v dnešní době je na internetu tolik podvodníků a zlodějů.

A já bych souhlasil s tím, že je potřeba zvýšit finanční bezpečnost na internetu, ale jsem stoprocentně proti jakémukoli typu globálního systému digitální identifikace, protože potenciál pro tyranii by byl neskutečný.

Bohužel přesně takový systém nyní navrhují politici v OSN.

V politické zprávě z května 2023 nazvané „Globální digitální pakt – otevřená, svobodná a bezpečná digitální budoucnost pro všechny“ se dozvídáme, že „otevřená, svobodná, bezpečná a na člověka zaměřená digitální budoucnost“ je naprosto zásadní pro „dosažení cílů udržitelného rozvoje“…

Tento dokument navrhuje vypracování globálního digitálního paktu, který by stanovil zásady, cíle a opatření pro podporu otevřené, svobodné, bezpečné a na člověka zaměřené digitální budoucnosti, která by byla zakotvena v univerzálních lidských právech a umožnila dosažení cílů udržitelného rozvoje. Vymezuje oblasti, v nichž je naléhavě zapotřebí spolupráce více zúčastněných stran v oblasti digitálních technologií, a uvádí, jak může globální digitální pakt pomoci naplnit závazek obsažený v prohlášení k 75. výročí založení OSN (rezoluce Valného shromáždění 75/1) „utvářet společnou vizi digitální spolupráce“ tím, že poskytne inkluzivní globální rámec. Takový rámec je nezbytný pro opatření zahrnující více zúčastněných stran, která jsou nutná k překonání rozdílů v oblasti digitálních technologií, dat a inovací a k dosažení správy potřebné pro udržitelnou digitální budoucnost.

Většina lidí z běžné populace by po přečtení tohoto úvodního odstavce nebyla příliš znepokojena.

Ale jak se říká, ďábel se skrývá v detailech.

Pokud přejdete na stranu 8 politického dokumentu, najdete tam část, kde se navrhuje systém digitální identifikace „propojený s bankovními nebo mobilními peněžními účty“…

Digitální identifikace propojená s bankovními nebo mobilními peněžními účty může zlepšit poskytování sociální ochrany a sloužit k lepšímu oslovení oprávněných příjemců. Digitální technologie mohou pomoci snížit úniky informací, chyby a náklady při tvorbě programů sociální ochrany.

Nedávno jsem se o tom krátce zmínil, ale myslím, že většina lidí nepochopila důsledky, které to má pro nás všechny.

V rámci takového systému, pokud vaše sociální kreditní skóre bude příliš nízké, můžete být na určitou dobu umístěni do „digitálního vězení“. Vaše „digitální práva“ by byla na určitou dobu pozastavena, což by znamenalo, že byste po dobu trestu nemohli nakupovat, prodávat ani žít běžným životem.

Pokud byste ovšem trvali na tom, že jste „recidivistou“ dostatečně často, mohla by vám být „digitální privilegia“ odebrána natrvalo.

Co byste pak dělali?

Nemohli byste si nic koupit ani prodat.

Nemohli byste si najít práci.

Nemohli byste mít bankovní účet.

V nejlepším případě byste se stali naprostým vyděděncem společnosti.

Nenechte si namluvit, že takový systém je ještě daleko.

Za tři měsíce Evropská unie „nařídí“, aby všechny členské státy nabízely „digitální peněženku s identitou“ každému svému občanovi a podniku…

Evropská unie nařídí digitální identitu v rámci systému eIDAS 2.0, který vstoupí v platnost v září 2023 a zajistí, aby všechny členské státy nabízely občanům a podnikům digitální peněženku s identitou (DIW). Podle Evropské komise „by do roku 2030 mělo mít alespoň 80 % občanů možnost využívat digitální identifikační řešení pro přístup ke klíčovým veřejným službám“.

Zpočátku bude účast jednotlivců a podniků v systému EU dobrovolná.

V posledních několika letech jsme však viděli, jak rychle se z „dobrovolných“ opatření mohou stát „povinná“.

Když říkám, že žijeme v jedné z nejkritičtějších dob v celé historii lidstva, nežertuji.

Existuje důvod, proč se Spojené království, EU a USA připravují na zavedení CBDC.

A existuje důvod, proč se „digitální identifikace“ najednou stala tak žhavým tématem.

Opravdu pro nás všechny chtějí vybudovat digitální vězení, a pokud máte v plánu vznést námitky, je čas tak učinit právě teď.


Michael Snyder