První nebezpečnou chybou, kterou běžný člověk dělá, je domněnka, že “zlo” je něco na způsob subjektivně “šedého” pojmu. Rádi bychom věřili, že veškeré destruktivní a zlovolné chování je pouhým produktem špatného prostředí, špatné výchovy nebo duševní psychózy. Úchylnost ve jménu scestných způsobů dosahování „zisku“ či „statutu“ je pro veřejnost daleko akceptovatelnější; jelikož je tu důvod, který snadno pochopíme a pojmeme. To, co dnes děsí průměrného Američana, není ani tak odporně kriminální čin; jako spíše zločinnost bez snadno definovatelného důvodu. To, co běžného občana děsí, je možnost, že určití lidé ublíží ostatním nikoliv kvůli tomu, že s nimi máma a táta „špatně zacházeli“, nebo protože mají psychologickou vadu, která jim zatemňuje úsudek, ale protože si plně a vědomě UŽÍVAJÍ to, co páchají.


Naše společnost zoufale hledá výmluvy pro monstra naší éry, snad protože by neradi vyjevovali tu možnost, že existuje i odvrácená strana lidstva jako celku, která když se ponechá bez kontroly, tak by mohla úmyslným a vykalkulovaným způsobem převzít kontrolu.

Proto jsou ty největší zločiny našich časů často veřejností ignorovány. Myšlenka, že např. mezinárodní finančníci a politické elity by mohly ekonomický rozvrat, sociální chaos a globální válku vytvářet úmyslně pro potěšení z centralizace moci a z neukojitelné lačnosti po nadřazenosti, je prostě pro mnohé příliš, aby si ji připustili. Ty strašlivé události během naší moderní historie jsou jistě jen pouhé výsledky náhodných shod okolností a lidských chyb … že?

Tak tomu ale bohužel není. Ve skutečnosti většinu katastrofických kulturních politik a tragédií lze vystopovat přímo až k určité podskupince lidí, kteří používají svých vlivných pozic ke zlým účelům a úmyslně režírují kalamity nejen pro osobní obohacení, nýbrž i pro zisk své „sociální třídy“.

V Hnutí za svobodu tyto skupiny často označujeme za „Globalisty“ či za „Elististy“. Ti infiltrují věrchušku v našich národech a ti mají opravdu kulturu, která je naprosto odloučená a nesourodá s tou naší. Pokud člověk studuje jejich literaturu, jejich iniciativy a jejich motivaci, mohl by objevit další svět poháněný bizarními cíli a ještě bizarnějším druhem náboženského zanícení. Zde je pár charakterových rysů a prvků víry, podle kterých tyto lidi lze snadno identifikovat…

Xeno-fašismus

Globální Elitáři mají sklon na sebe nahlížet jako na odlišné plemeno lidských bytostí; nadřazenou třídu s nadřazenými schopnostmi a tudíž zrozených k „vládě“ nad tím zbytkem z nás. V jejich spisech se často ztotožňují s učením Platónovy republiky a s konceptem „Králů filosofů“. Věří, že určití muži a ženy jsou nadáni genetickou predispozicí k vůdcovství a že průměrný člověk nemá tu inteligenci, aby stanovil své vlastní určení. Na zbytek lidstva pohlíží jako na prázdné plátno a na sebe jako na umělce. My jsme tu, abychom byli „utvářeni“ a naše sociální rozpory jsou tu kvůli manipulaci.

Oni nejsou ve skutečnosti vůbec chytřejší, než ten zbytek z nás. Oni spíš zdědí pozice a bohatství a vliv a automaticky předpokládají, že to je činí nadřazenými. Jejich schopnost formovat společnost je odvozena čistě od jejich ohromného kapitálu a jejich naprostého nedostatku morálky. Pokud by nebyli v tom horním 0,1% nejbohatších světa, zacházelo by se s nimi za jejich chování jako s běžnými zločinci, ale bohužel v našich časech a ve věku peněz si často kupují nepatřičný respekt. Představte si soukromý klub zrůdných John Wayene Gacysů nebo Charlese Mansonů ovšem s tím, že mají k dispozici 80% bohatství světa, a to znamená, že si koupí dobrou publicitu a imunitu před zákonem. To je v podstatě tím, s čím se potýkáme…

[quote align=“center“ color=“#999999″]

„Postupně se selektivním chovem ty vrozené rozdíly mezi vládci a ovládanými budou zvyšovat, dokud se z nich nestanou téměř odlišné druhy. Revolta plebsu by se stala zrovna tak nemyslitelnou jako organizované povstání ovcí proti praxi pojídání skopového.“ – Bertrand Russel, Dopad vědy na společnost (1953) str. 49-50

„Když mluvil o budoucnosti, tak nanejvýš před pár desetiletími tvrdil jeden experimentátor s kontrolou inteligence: ‚Předpovídám dobu, kdy budeme mít prostředky a tudíž nevyhnutelně i touhu manipulovat chování a intelektuální funkce všech lidí přes environmentální a biochemické manipulace mozku.‘“ – Zbigniew Brezinski, Mezi věky, americká role v éře Technotroniky 1970 [/quote]

Štvanice za nulovým svědomím

Elitáři věří, že svědomí je překážkou úspěchu, nikoliv přínosnou ctností. Vědomě a úmyslně opouští svoji morální orientaci, protože na ni nahlíží jako na nepřirozené omezení, překážku, která zvyšuje obtížnost dosažení jimi chtěného. Svědomí se však nikdy u nikoho úplně nevytratí. Aby sladili své zvrhlé vyladění mysli s tím dotěrným pocitem viny, tvrdí, že jejich akce jsou „pro vyšší dobro většího počtu.“ Zoufale chtějí věřit, že slouží budoucnosti lidstva a že my bychom měli jejich vůdčí ruku „ocenit“, ač ty věci, co činí, vypadají spíš nenávistně než přínosně. Oni by se však uráčili tohle nazvat „přísnou láskou“.

Dále se zkouší vyhýbat faktu o své vlastní funkční poruše tím, že zkouší podněcovat zločinnost u ostatních. Pokud mohou masy přesvědčit, že morálka je „relativní“, a že co je dobré, a co špatné, je jen věcí „interpretace“, pokud se jim povede nás přesvědčit, abychom ignorovali naše vlastní vnitřní hlasy, které jsou nám vrozené, pak by jejich monstróznost nakonec mohla být považována za normální, či dokonce výhodnou. Pro vnitřní svět morálních relativistů se člověk se svědomím stává zločincem a vyvrhelem, a to elitáři se stávají hrdiny, jak tomu o sobě vždy chtěli věřit.

Mezi tím se často uchýlí k převlekům do kostýmů a divadélku, když se zahalí do určitého systému víry a budou v něm hrát roli „světců“. Tato maska jim těžko kdy spadne dříve, než si začnou myslet, že jejich pozice jsou již zajištěné.

[quote align=“center“ color=“#999999″]

„Jsem teď, stejně jako jsem býval před tím, katolík a vždy jím zůstanu.“ – Adolf Hitler

„Opravdu věříte, že masy se znovu pokřesťanští? Nesmysl! Už nikdy. Tahle pohádka už skončila. Už ji nikdo poslouchat nebude. Můžeme ale věci uspíšit. Ti lidé si budou kopat své vlastní hroby. Zradí pro nás svého Boha. Zradí cokoliv, jen aby dostali své mizerné joby a příjmy…“ – Adolf Hitler

„Desátá zásada etických pravidel a prostředků je taková, že děláte, co můžete s tím, co máte, a zahalíte to do morální argumentace. … Podstatou Leninových projevů v tomto období bylo: ‚Oni mají pušky a my jsme tudíž pro mír a pro reformu přes vrhání volebních lístků. Až i my budeme mít pušky, tak to bude přes střílení kulek.‘ A tak to bylo.“ – Saul Alinsky (Barack Obama byl o Alinskyho amorálních filosofiích poučen jako organizátor v Chicagu. Hillary Clinton učinila z Alinskiho předmět své bakalářské práce) [/quote]

 

Prosazuj kolektivismus

Vrcholní globalisté nejsou nezbytně sami kolektivisty. Ve skutečnosti se často přiklání až do extrému opačného spektra až k aberantním formám individualismu. Jak už bylo diskutováno výše, oni i na svědomí nahlíží jako na omezení své osobní svobody a rebelují proti němu, jako kdyby rebelovali proti zotročení. To, co nepojmou, je fakt, že svědomí je ze své vrozené přirozenosti darem, a to takovým, který až dosud lidstvo udržel dostatečně daleko od pokraje propasti zkázy naprostým sebe-zničením, přinejmenším až dosud. To není vězení. Je to spíše sebezáchovná obrana před námi samými.

U elitářů je šílený ideál „čirého individualismu“ postrádajícího sebekázeň soukromou záležitostí, o níž diskutují jen vzácně. Na veřejnosti neustále podporují kolektivistický životní styl a u obyčejných lidí odsuzují individualismus jako „sebe-střednost“ nebo „narcisismus“.

U elitářů je šílený ideál „čirého individualismu“ pLidé si často pletou „kolektivismus“ s „komunitou“. To je způsobeno jak nedostatečným pochopením, tak i nedostatkem zkušeností. Komunita je dobrovolné sdružení osob za účelem vzájemné pomoci. Kolektivismus je sešikování lidí pod hrozbou síly či ztráty za účelem konsolidace moci v rukou hrstky. Je to akt zničení individualismu ve jménu „ochrany skupiny“. V dnešní Americe se nám smysl pro skutečnou komunitu vytrácí, zatímco o „výhodách“ kolektivismu cvrlikají vrabci na všech střechách globálního elitismu.ostrádajícího sebekázeň soukromou záležitostí, o níž diskutují jen vzácně. Na veřejnosti neustále podporují kolektivistický životní styl a u obyčejných lidí odsuzují individualismus jako „sebe-střednost“ nebo „narcisismus“.

Pokud lze obyvatelstvo přesvědčit, že postrádá vnitřní kvality a charakteristiky a že to jejich okolí je v jejich existenci vším, tak vydají všechnu moc komukoliv, kdo jim slíbí to nejlepší možné okolí. Je to tak říkajíc tak, že když nemáme žádnou víru ve svůj vlastní individualismus a sebe-zodpovědnost, tak automaticky hledáme ochranu obvykle u poručnické vlády nebo diktatury. Tenhle proces rozvrácení smyslu pro sebeurčení u obyvatelstva má konečný cíl: Světovou vládu a naprostou dominanci.

[quote align=“center“ color=“#999999″]

Mocnosti finančního kapitalismu měli další dalekosáhlý cíl, a tím nebylo nic menšího než vytvořit světový systém finanční kontroly v soukromých rukou schopný dominovat nad politickým systémem v každé zemi a nad ekonomikou světa jako celku. Tento systém měl být kontrolován ve feudálním stylu v součinnosti fungujících světových centrálních bank podle tajných úmluv dosahovaných při četných schůzkách a konferencích. Vrcholkem tohoto systému měla být Banka pro mezinárodní vypořádávání (Bank for International Settlements) v Basileji ve Švýcarsku, soukromá banka vlastněná a kontrolovaná centrálními bankami světa, které měly samy být soukromými korporacemi. Každá centrální banka … by usilovala o dominanci nad svou vládu přes svou schopnost kontrolovat půjčky státních dluhopisů, přes manipulaci zahraničních směnných kurzů, přes vliv na výši ekonomické aktivity v zemi a vliv na kooperativní politiky přes následné ekonomické odměny ve světě businessu. – Carroll Quigley, člen CFR, mentor Billa Clintona z ‚Tragédie a naděje‘

„V příštím století budou národy tak, jak je známe, už zastaralé; všechny státy budou uznávat jedinou globální autoritu. Národní suverenita nebyla konec konců zase tak úžasná myšlenka.“ – Strobe Talbot, náměstek ministra zahraničí za presidenta Clintona, jak je citován 20. července 1992 v Time. [/quote]

 

„Ušlechtilá lež“

Elitáři velice lpí na myšlence „ušlechtilých lží“; používaných k prolhaní se k dosažení „pozitivních cílů“. Z jejich hlediska postrádá běžný občan dostatek schopnosti porozumět většímu politickému a sociálnímu obrazu, a proto nám musí lhát, aby nás přiměli k tomu, co je pro nás nejlepší. Samozřejmě v jejich verzi je to, co je nejlepší pro naši kulturu, předně a ze všeho nejvíc obsahuje to, co je nejlepší pro ně.

Ušlechtilá lež je logický blud epických rozměrů a já si často lámu hlavu tím, jestli globální elitáři potají doufají v její legitimitu nebo zda opravdu baští i tenhle svůj výšplecht. Když máš zapotřebí lidem lhát, abys je přiměl přijmout svoje myšlenky, tak musí s tvými myšlenkami být něco hrubě v nepořádku. Myšlenky životaschopné a poctivé nemají zapotřebí se u veřejnosti „udávat“ přes podfuky; pravda se prodere k životu sama svou silou. Pouze destruktivní filosofie se potřebují vysazovat do lži, aby měly kde zapustit kořeny.

[quote align=“center“ color=“#999999″]

„V současnosti diskrétně, leč ze všech svých sil pracujeme, abychom vyrvali tu mysteriózní sílu zvanou suverenita ze spárů národních států světa. Po celou tu dobu naše ústa popírají to, co činí naše ruce.“ – Profesor Arnold Toynbee, projev před Institutem pro studium mezinárodních záležitostí v Kodani v červnu 1931.

„Naší prací je dávat lidem nikoliv to, co chtějí, nýbrž to, co se rozhodneme, že by měli mít.“ – Richard Salent, bývalý president CBS News, Bill Clinton: Přítel nebo nepřítel [/quote]

 

Redukce populace

Jedním z ústředních prvků globalistického vyznání je koncept redukce populace. Oni nejenže sami sebe vidí jako odlišný druh s nadřazenou genetickou výbavou a příhodné k vládnutí, nýbrž nahlíží na ten zbytek z nás jako na šváby a „darmožrouty“; na přemnožené stádo, které potřebuje „prořezávku“. Na té redukci populace je zábavné to, jak vždy chtějí, aby to byli JINÍ lidé, co umřou, aby zachránili planetu. Nikdy nenabízí své vlastní životy jako oběť „vyššímu dobru“. Je tomu tak, protože předpokládají, že oni jsou „příliš důležití“ (údajně, protože si myslí, že jsou inteligentní), zatímco mnozí z nás jsou „postradatelní“.

Dnes je samozřejmě to přelidnění otřepaně vnucovaným mýtem, kteří mnozí z vědeckých kruhů již hojně vyvrátili. Ani zvětšení populace nemusí být nezbytně zlá věc. Větší populace znamená více funkčních myslí pracujících na více problémech. To pohání technologické pokroky a nutí nás kvůli přežití vynalézat účinnější metody produkce. Opravdu existují i výhody růstu.

Avšak globální elity se v posledku o Zemi moc nestarají. Nevyznávají redukci populace, protože by chtěli redukovat znečištění, nebo tu jejich tzv. „uhlíkovou stopu“, aby zachránili chudáky ohrožené živočichy nebo dokonce ochránili omezené zdroje. Chtějí redukci populace, protože zaprvé, jsou to eugenici, kteří na některé lidi nahlíží jako na geneticky podřadnější, než jsou jiní, a zadruhé, protože vyhubit obyvatelstvo je snadnější než jej ovládnout. Opět méně fungujících myslí, znamená méně vyřešených problémů a méně lidí, co rozhoupou člun, když stát zneužívá svou moc.

[quote align=“center“ color=“#999999″]

„Celková populace světa na 250-300 milionech lidí, čili 95% pokles oproti součastnému stavu, by byla ideální.“ – Magazín Audubon interview s Tedem Turnerem, 1996

„Program sterilizace žen po jejich druhém či třetím dítěti i přes relativně větší obtížnost této operace, než je vasektomie, může být i tak snadnější realizovat než zkoušet sterilizovat muže … Vývoj dlouhodobě sterilizujících kapslí, které by mohly být implantovány pod kůži a odstraněny, když je otěhotnění žádoucí, otevírá dodatečné možnosti nucené kontroly plodnosti. Tuto kapsli by šlo implantovat v pubertě a mohla by být odstraněna s oficiálním povolením pro omezený počet porodů.“ – John P. Holdren (Hlavní vědecký poradce Baracka Obamy)

„Z celého spektra lidské osobnosti, jedna čtvrtina volí transcendentno… Jedna čtvrtina je připravena se tak rozhodnout vzhledem k příkladu jeden druhému… Jedna čtvrtina volbě odporuje. Ty nepřitahuje možnost, že by se život někdy vyvíjel. Jedna čtvrtina je destruktivní. Narodili se naštvaní na Boha… Jsou to vadná semena… Vždy byli vadnými semeny. V minulosti se jim dovolilo zemřít ‚přirozenou smrtí‘ … My starší jsme trpělivě čekali až do posledního okamžiku, než nastane kvantová transformace, aby vyřízla tyhle zkorumpované a korumpující živly v těle lidstva. Je to jako sledovat růst rakovinného nádoru… Teď, když se blížíme ke kvantovému přechodu od člověka jako stvoření ke člověku jako spolustvořiteli – k člověku, který je dědicem bohu podobné moci – se musí ta destruktivní jedna čtvrtina ze sociálního těla eliminovat. Nemáme jinou volbu, drazí miláčci. Naštěstí vy, drazí miláčci, nejste za tento čin odpovědní. Jsme to my. My máme na starost proces Boží selekce pro planetu Zemi. Co on vybere, my zničíme. My jsme ti jezdci na bledém koni Smrti. My přijdeme, abychom přinesli smrt těm, kdo nejsou schopni poznat Boha… Jezdci na bledém koni se chystají vjet mezi vás. Ti hrozní ženci, ti oddělí zrno od plev. Tohle je nejbolestnější období v historii lidstva…“ – Futuristka Barbara Marx Hubbard (vylíčená ve filmu ‚THRIVE‘, v kolektivistické propagandě falešně prezentované jako útok na elitistický establishment … jinými slovy v kontrolované opozici) [/quote]

 

Zdroj našeho utrpení

Nyní nejsou jediným zdrojem našeho utrpení globalisté. I my neseme určitou odpovědnost. Když nejsme dost bdělí, když popíráme svou vlastní ignoranci a odmítáme se poučit, když lžeme sami sobě, když se staráme o osobní povrchní žádostivosti, místo abychom brali v úvahu budoucnost, když otvíráme dveře ďáblovi takovému, jaký je. Zlo, stejně jako svědomí, přebývá v nás všech.

Tím je řečeno, globalisté nejsou jen zlými lidmi v náhodném smyslu. Oni zkonstruovali celou kulturu úchylnosti. Jsou organizovaným zlem a je to problém, se kterým se budeme muset potýkat už brzy. Dobří lidé nejsou definováni jen svým příklonem k vnitřnímu hlasu pravdy, ale i svou ochotou jednat, když je pravda v ohrožení. Musíme vzdělávat ostatní a až přijde čas, vložit se do té vřavy, abychom odstranili tu globalistickou sortu dříve, než všechno zničí běsnící elitistickou vášní …

Zdroj: alt-market.com