Tisíce delegátů reprezentujících téměř 200 vlád a diktatur se shromažďují v katarském Doha v zoufalé snaze udržet alarmismus klimatické změny naživu dost dlouho, aby vytvořili Spojenými národy řízený planetární režim uvalený na uhlík. Ovšem, jak tak ta klimatická hysterie pořád pochoduje směrem ke smetišti dějin už od doby jejich úchvatného zhroucení teorií o globálním oteplování od OSN a po četných skandálech v posledních letech, tak delegáti na letošní Konferenci stran (COP18) už vědí, že hrají už jen o čas. Mezi hlavní priority klimatického alarmismu a těch týpků z OSN patří prodloužení té nesmírně kontroverzní dohodu z roku 1997 známé jako Kjótský protokol, který vyprší na konci letošního roku.

Tahle pochybná úmluva – apelující na vlády spravující bohatší země, aby omezily emise uhlíku uvalením restrikcí na občany a podniky – se z větší části nevztahuje na Spojené státy, neboť americký Senát ji odmítl ratifikovat.

V Bruselu sídlící Evropská unie a pár dalších vlád zatím souhlasilo s obnovením Kjótského protokolu s tím, že autokratické režimy celého světa usilují o peníze, aby se také postavily do řady podpory tomuto úsilí. Avšak mnozí další včetně několika mocenských lokomotiv jako Rusko, Japonsko a Kanada uvádí různé důvody, proč odmítají prodloužit tento emisní protokol za datum jeho vypršení v roce 2012.

„Myslím si, že my obnášíme nanejvýš 14 procent globálních emisí,“ ztěžoval si „šéf-vyjednavač“ za EU Artur Runge-Metzge, když mluvil o vládách a samozvaných „autoritách“, co souhlasily se schválením následnické mezinárodní dohody. I přes to ekonomické tsunami, co devastuje Evropu, říká Runge-Metzge, že ten vynořující se EU super-stát bude svolný s podplácením režimů třetího světa penězi svých daňových poplatníků, pokud budou se stanovenými požadavky souhlasit.

Dalším cílem konference je finalizovat vytvoření mezinárodního mechanismu k masové redistribuci bohatství – zvláště k přemisťování ohromných sum peněz od daňových poplatníků ve více prosperujících a svobody ctících zemích k obecně diktátorským režimům ovládajícím chudší národy. Téměř 30 miliard dolarů bylo v posledních letech po dohodě dosažené v roce 2009 na OSN summitu o globálním oteplování v Kodani už přemístěno.

Ovšem proponenti toho kontroverzního plánu na redistribuci přezdívaného Zelený klimatický fond doufají, že tyto částky zvednou přinejmenším na 100 miliard dolarů ročně, jakmile ten „Fond“ začne fungovat. Přívrženci tohoto spiknutí – většinou mezinárodní byrokraté, z daní financované alarmistické organizace a socialistické režimy vládnoucí nad národy zchudlými kvůli socialismu – usilují o to, aby ty astronomické částky prachů od daňových poplatníků ze Západu dosáhly bilionů dolarů.

„V nadcházejících dnes se nám otvírá cenná příležitost a musíme ji plně využít,“ vyhlásil prezident COP 18, místopředseda vlády Kataru Abdullah bin Hamad Al-Attiyah. Jelikož ta konference začala 26. listopadu, tak Al-Attiyah, jehož vláda představuje jedny z nejvyšších emisí na hlavu na světě, naléhal na účastníky, aby poslechli předchozí klimatické dohody a „urychleně realizovali už odsouhlasená rozhodnutí,“ hlásí „zpravodajský servis“ OSN.

„Tajemnice pro klimatickou změnu“ OSN Christianna Figueres se mezi tím ozývala v podobně alarmistickém tónu s požadavky, aby vlády urychlily úsilí o uvalení ekonomiku devastujících globálních předpisů, přičemž by se i vzrůstající, a rozsahem bobtnající míře měly zapojit do mezinárodních plánů na redistribuci bohatství. Podle klimatické šéfové OSN mohou členské vlády zvrátit údajné oteplující trendy, ale „čas na to vyprchává“, takže musí jednat hned.

„Analýzy expertů souhlasně říkají, že máme možnost udržet to, a že jednat hned je bezpečnější a daleko méně nákladné, než s tím čekat,“ tvrdila v prohlášení zjevně přezírajícím nejčerstvější data o globálních teplotách. „Politiky a akce směřující k trvale udržitelné budoucnosti s čistou energií v posledních třech letech rostly rychleji než kdy jindy. Ale ty dveře se nám rychle zavírají, protože rychlost a rozsah akcí prostě nejsou dostatečné. Takže Doha musí přinést svůj díl dlouhodobější řešení.“

V odděleném prohlášení nastiňujícím přání alarmistických byrokratických panáků OSN se rovněž tvrdilo, že „rychlejší reakce“ na údajné globální oteplování nejenže jsou možné, nýbrž i „nezbytné“. Ale i ty konference před tím byly parádou předvádějícího se mišmaše byrokratů OSN s opulentními platy od daňových poplatníků, kteří se dožadovali ještě větších sum penízků od daňových poplatníků čím více alarmistickou rétorikou.

„Mezinárodní komunita se musí připravit dát mnohem více než jen peníze,“ strhal OSN „nezávislý expert na lidská práva a mezinárodní solidaritu“ Virginia Dandan. „Potřebujeme vůdce světa s odvahou povznést se nad vlastní úzké politické a ekonomické zájmy směrem k plnění slibů o trvale udržitelném rozvoji učiněným na Rio+20 a o vymýcení chudoby, což obojí způsobuje a vyvolává ta hluboce zakořeněná nerovnost a nedostatek lidských práv, zvláště u těch, co jsou nejvíce na okraji a jsou nezranitelnější.“

The New American už o Konferenci OSN o trvale udržitelném rozvoji v Riu už hlásil počátkem letošního roku a s tím, jak se klimatická hysterie už rychle obrací na formu humoru, tak se přívrženci větší centralizace moci pomocí donucení začali více zaměřovat na boj s chudobou – přinejmenším co se týče jejich rétoriky. Ovšem četní experti už vysvětlili, že ty cíle jsou pořád ty samé: mocnější a nákladnější planetární režim pod OSN by měl kontrolovat téměř každý aspekt lidské existence.

Nesčetné tzv. „nevládní organizace“ známé pod zkratkou NGO a obvykle financované daňovými poplatníky vyslaly legie mluvčích a činitelů, aby lidstvo varovaly před nebezpečím plynoucím z odmítnutí přijmout kontrolu OSN kvůli údajné „záchraně“ životního prostředí. Od zpravodajských agentur se očekává, že budou více než šťastné, když to od nich přetisknou bez jakýchkoliv otázek. Ovšem přes čím dál frenetičtější hysterii opozice k těmto mezinárodním intrikám nadále roste v skocích a průlomech – zvláště ve Spojených státech, kde už i některé vlády států schválily zákony zakazující ta OSN „trvale udržitelná“ spiknutí proti svobodě ve stylu Agendy 21.

I četní analytici establishmentu už předpovídají, že letošní summit o „klimatické změně“ nejspíš 7. prosince skončí „neúspěšně“. Článek od Reuters, který zněl více jako tiskové prohlášení od vládou financovaných oteplovacích alarmistů než novinový článek, např. tvrdil, že tzv. „klimatičtí vyjednavači“ nejspíš neudělají o moc více než, že „zalichotí“ potřebě „zavést vládu“ nad emisemi uhlíku kvůli údajnému oteplování planety – které je veškeré údajně způsobené lidskou aktivitou.

„Pravděpodobný neúspěch při dosažení dohody o smysluplném prodloužení Kjótského protokolu OSN, právně závazného plánu na omezení emisí vyvinutými národy, také podvrátí práci na nové dohodě o sjednocení bohatých i chudých při boji proti globálnímu oteplování po roce 2020,“ napsali v tom pochybném článku „žurnalisté“ Reuters. „A země (vlády) ukazují jen málo projevů vzrůstajících ambicí.“

Přinejmenším jeden expert, který mluvil s TNA v Rio de Janeiro na summitu OSN o trvalé udržitelnosti řekl, že klimatická konference v Doha by moha docela dobře být tou poslední COP, když se teorie tohoto globálního orgánu při přezkoumávání nadále úplně drolí. Minulý měsíc The New American hlásil, že data o globálních teplotách z UK Met Office i z teď už zdiskreditované Klimatické výzkumné jednotky, která byla centrem Climate Gate, ukazují, že už 16 let nedošlo k pozorovatelnému oteplení. To znamená, že klimatické modely a teorie OSN předpovídající v tomto proběhnuvším období mohutné nárůsty teplot byly přinejmenším hluboce závadné.

Ovšem, i když budou spiknutí OSN o „trvalé udržitelnosti“ a o „klimatické změně“ odvrácena, což v tomto okamžiku není zdaleka jasné, tak to nebezpečí pro svobodu a národní suverenitu zdaleka zažehnáno nebude. V tomto prosinci se např. v Dubaji sejde jakási temná agentura OSN známá jako Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), aby se pokusila uvalit režim globální regulace na celý Internet s cenzurou a dokonce s „likvidačním tlačítkem“.

Ve skutečnosti v posledních letech už skoro žádné hájemství lidského života neuniká čím dál drzejším pokusům OSN o úchvat moci. A analytici říkají, že bez pokračujících masivních vln opozice se tento trend bude zrychlovat, jelikož tenhle planetární orgán usiluje o uzurpaci čím dál větších částek peněz a moci od národních vlád a od lidstva.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thenewamerican.com

]]>