Poznámka: Autor Martin Armstrong se zabývá především výzkumem hospodářských a společenských cyklů spolu s výhledy, jaké nám načasování fází cyklů přináší. Rok 2014 byl rokem, který přivedl naše dlouhodobé předpovědi k překvapivým zásahům do černého. Cyklus války přesně určil náhlý dramatický nárůst jak občanských nepokojů, tak návrat ke studené válce přecházející k válce doruda rozžhavené. V Afghánistánu zemřelo v roce 2014 více vojáků než před tím a i počet civilních obětí prudce vzrostl.


Na politické scéně byli Demokraté doslova vykopáni z úřadu i se svými požitky. Republikáni si pomysleli, že lidem se libí jejich ideje, ale ušla jim celá pointa. Politika se opět obrátila proti komukoliv, kdo byl zrovna u moci. Bylo to do velké míry jako v roce 1933, kdy politická změna pohltila svět obratem k opačnému trendu, při němž svět zažil uchvácení moci Hitlerem, Maem a Rooseveltem, a ta změna zachvátila vše – Východ i Západ. Bylo to méně o filosofii než o prostém vykopání těch bastardů, aby konečně přišla nějaká změna.

V Německu během roku 2014 všechny zavedené politické strany utrpěly vážné ztráty svého členstva. Těžce byli postiženi Zelení. Na vzestupu v Německu byly údajně jen alternativní strany. Avšak taková AfD zažila, že polovina jejích členů opustila politickou scénu u jiných – u FDP.

V Německu také Angela Merkel provedla své televizní vystoupení na závěr roku 2014 s žádostí Německému lidu, aby se neúčastnil demonstrací Pegida v Drážďanech, které jsou proti přívržencům islámu. Nazvala ty demonstrace „chladem“ a „nenávistí“ hnaným „předsudkem“. To je stejné, jako když v NDR ti, co prohlašovali: „My jsme lid,“ volali po rozdělení Německa.

Ovšem to vykypění anti-islámského hnutí ve skutečnosti způsobila vláda, která zneužívala veškerou tu záležitost s „terorismem“ k dalšímu ospravedlnění své moci na všech úrovních počínaje špehováním lidí přes sledování toků peněz, které bylo ve skutečnosti kvůli zdanění. Bezuzdné kořistění z celé té záležitosti s terorismem k posilování vládní moci přineslo své výbuchy do tváře ve vzniku vnímání, které začalo být anti-islámské, jelikož nevzdělaní lidé při spatření obrázků ISIS a stínání hlav to začali připisovat celému islámu.

Politika neustálého strašení „terorismem“ se zneužívala k rozšiřování vládní kontroly a reakcí je teď to, že mnozí lidé se prostě bojí islámu a nechápou, že celou tu věc vláda jen prostě zneužila.

Vláda ve své snaze o rozšíření vlastní moci uvedla do pohybu trend, v němž se, jako to tak vypadá, chystá jeviště pro nové kolo náboženského konfliktu. Tento trend ovšem přiživuje i podporu právě pro ISIS. Spolu s tím, jak kolabuje cena ropy, tak se ekonomika Středního východu propadá do těžké recese, a spolu s tím, jak se ta rozvíjí, tak se více lidí začne obracet k náboženským rozdílnostem.

Na bankovní scéně ti hoši, co vás uvrhli do zhroucení let 2007-2009, uspěli s téměř úplným zrušením Dodd-Frankova banky regulujícího zákona a se suspendováním Volckerova pravidla nejspíš navždy. V tom se předvádí, jak až zkorumpovanou se vláda už stala. Nejsou to „bohatí“, komu vyskočily daně za asi 35% na skoro 50%, když daňová sazba vylezla na 39,6% plus zdravotní pojištění Obamacare, a bonusy pro ně. To je vykořisťování přes vládu na všech úrovních, jelikož banky už kontrolují i soudy a ministerstvo spravedlnosti. Tak proč by neměly kontrolovat už i Kongres?

Tak teď když vidíme, jak se rozehrává rok 2015, tak máme asi 10 měsíců, které se jeví být na trzích nesmírně zajímavým časem.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj: armstrongeconomics.com, reformy.cz