Radiace z katastrofy jaderné elektrárny v japonské Fukušimě je teď aktivní v ekosystému po celém západního pobřeží Severní Ameriky … už i mořské chaluhy jsou radioaktivní. Před rokem hlásil Vancouver Sun, že mořské chaluhy testované z vod u pobřeží Britské Columbie měly úroveň radiace na čtyřnásobku hodnoty považované za bezpečnou. Od této první zprávy už nebyly zveřejněny žádné další reportáže. Vlády Spojených států a Kanady neprovádí testy na radioaktivitu – přinejmenším ne s vědomím veřejnosti. Ministryně zahraničí Hillary Clinton souhlasila s pokračováním prodeje plodů moře z Japonska i přes skutečnost, že tyto potraviny nebyly testovány na kontaminaci radioaktivitou.


Loni v listopadu ukázalo nezávislé testování z Japonska, že u 65 procent úlovků vyšly pozitivně testy na cesium (radioaktivní materiál). Agentury bezpečnosti potravin jak ve Spojených státech, tak v Kanadě místo aby odmítly nákupy otrávených ryb, jednoduše zvedly „přijatelné míry radiace.“ Nemůžeme Japonce urazit, když jsme slíbili, že budeme kupovat jejich závadné potraviny, nebo teď můžeme?

Poté, co severoamerické vlády odmítly financovat oceánografovi Kenu Buesselerovi testování, tento vedoucí vědec z neziskové organizace Woods Hole Oceanographic Institution ve Woods Hole Mass spolu s profesorem věd o moři ze State University of New York ve Stony Brook Nicolasem Fischerem a dalšími vědci, co o to mají starost, sehnali soukromé financování pro výzkumnou plavbu do Pacifiku. A výsledek?

Koncentrace cesia v Pacifiku původně vystoupaly na zarážející 45 milion-násobek úrovní před nehodou. Tyto koncentrace pak rychle prozatím spadly, ale poté se zase neočekávaně zvedly.

V červenci přestaly koncentrace cesia klesat a zůstaly uvízlé na 10 000 násobku úrovní před nehodou. To znamená, že oceán tu radiaci podle očekávání nerozpouští. Kdyby by tomu tak bylo, koncentrace cesia by nadále klesaly. Tato zjištění naznačují, že radiace se pořád do oceánu uvolňuje i dlouho po nehodě z března 2011.

Méně než dva týdny po tsunami a následné jaderné katastrofě hlásil investigativní žurnalista Michael Kane: „S objevením se pokračující jaderné tragédie v Japonsku, pracuje vláda Spojených států rychle na tom, aby zvýšila dávky radiace, které může populace „bezpečně“ absorbovat, zvednutím bezpečného pásma expozice na úrovně určené k tomu, aby chránily více vládu a jaderný průmysl než lidské životy.“

Tato radiace už s absolutní jistotou dosáhla pobřeží Severní Ameriky. Vzorky vody z celého kontinentu byly už pozitivně testovány na vyšší než bezpečné úrovně radioaktivity. „ Tyto úrovně přesahovaly prahy stanovené pro pitnou vodu známé jako maximální úrovně kontaminace čili MCL více než 181 krát.“ To znamená, že celý systém Tichého oceánu je teď otrávený radiací, aniž bychom byli varováni.

Vzorky mléka odebrané po celých Spojených státech vykazovaly úrovně radiace o 2000 procent vyšší než je maximum EPA. (EPA je agentura ochrany životního prostředí – cosi jako ministerstvo životního prostředí s vyššími pravomocemi než ministerstva mívají.) Důvodem, proč je mléko tolik významné, je to, že to představuje celý potravinový řetězec. Podle článku vydaného v Natural News: „Krávy spasou trávu a jsou vystaveny těm samým prvkům jako potravinářské plodiny a dodávky vody. Jinými slovy, když začne mít kravské mléko pozitivní testy na vysoké úrovně radioaktivních prvků, je to ukazatelem radioaktivního zamoření celého potravinového řetězce.“

Ale Úřad pro potraviny a léčiva a Agentura pro ochranu klamů o životním prostředí místo aby zakázaly prodej závadných potravin a povinně testovala potraviny vyrobené a sklizené u Pacifického pobřeží jednoduše zvedly „ přijatelné úrovně“ radioaktivních materiálů v potravinách.

Tahle vláda typu „to je všechno pro vaše dobro“ nás jasně nejen nechrání, ale také neinformuje o nebezpečích, před kterými se můžeme chránit, protože by mohla chmátnout hluboko do kapes globální elity, průmyslu jaderné energetiky a potravinářského průmyslu. Za tímto zakrýváním jsou velké peníze. Odmítnout nakupovat a konzumovat jejich závadné zboží je nejlepším způsobem protiúderu, jimž i své rodiny udržíme v bezpečí a zdraví.

Jak se můžeme chránit? Zaprvé buďme si vědomi toho, které věci jsou nejspíš vysoce závadné.

1) MOŘSKÉ PLODY:

Otázka na původ VŠECH mořských potravin. Ryby a korýši z Tichého oceánu by se měli považovat za otrávené radiací.

2) VODA:

Dešťová a sněhová voda je veškerá radioaktivní. Nepijte žádnou vodu, která nebyla filtrována. Voda z kohoutku, která teče z vaší baterie NEBYLA ošetřena, aby se zbavila radioaktivních částic. Nedávná zpráva z NY Times uvádí: „Ve vodě z okapů monitorované programem řízeným UC Berkley’s Department of Nuclear Engineering detekovali během přívalových lijáků podstatné vzestupy z deště pocházejícího jódu 131…

3) MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY:

Mléko a mléčné výrobky ze států Západního pobřeží mají v současnosti v Severní Americe nejvyšší úrovně radiace.

4) PLODINY:

Listová zelenina, vína, rajčata, borůvky … všechny produkty z Kalifornie nebo kteréhokoliv státu na Západním pobřeží jsou také nejspíš závadné.

5) MASO:

Když zvířata jí listovou zeleninu podél celého Západního pobřeží, tak ta zvířata konzumují radiaci a jsou otrávená. To platí pro kterékoliv zvíře počínaje kravami, prasaty, kozami, ovcemi až po divokou zvěř a ostatní zvěřinu.

Pokud jíte výše uvedené potraviny z oblastí o vysoké úrovni radiace, jíte radiaci a krmíte tím své děti. Radiace se pozvolna ve vašich tělech bude ukládat. A to je TRVALÉ.

Ve Spojených státech vzrostla od jaderné katastrofy kojenecká úmrtnost o více než 35%, tvrdí soudní svědectví jistého doktora spolu s nezávislým vědcem Leurenem Moretem, MA, PhD. Studie vydaná v The International Journal of Medicine naznačuje, že právě tady v Severní Americe lze připsat více než 20 000 úmrtí přímo uvolnění radioaktivního materiálu z Fukušimy.

Ty radioaktivní izotopy uvolněné z Fukušimy jsou takového typu, že mají poločas rozpadu 30 000 let. To znamená, že musíme trvale změnit způsoby přípravy svého jídla.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroje: worldtruth.tv, shtfplan.com, collapsenet.com, washingtonsblog.com, forbidden.com