Až dosud byl novozélandským praktikům a nemocnicím poskytnut přehled od Pfizer uvádějící 21 možných nežádoucích reakcí v důsledku vakcinace. (Foto: Shutterstock)

  • Dokument zveřejněný Pfizer v USA zjevně v důsledku soudního příkazu na základě Zákona o svobodě informací odhaluje širokou škálu předtím neznámých nežádoucích reakcí na vakcínu shromážděných z oficiálních zdrojů z celého světa.
  • Pfizer přiznává, že dochází k ‚velkému nárůstu‘ hlášení nežádoucích reakcí a i tento ohromný rozsah je nedostatečně shromážděný.
  • V seznamu je přes 100 chorob, mnohé z nich závažné.
  • Tento dokument Pfizer sestavil na samém počátku rozběhu vakcinace na NZ, to ale nejspíš nebylo oznámeno naší vládě.
  • Důsledky toho pro vládu zkoumáme.

Všechny tyto jsou drobné, vyžadující jen malou či žádnou léčbu nelišící se od běžných potíží, s výjimkou těžkých alergických reakcí, myokarditidy a perikarditidy (zánětu srdce). V důsledku toho většina z mnoha tisíc Novozélanďanů hlásících nežádoucí účinky po vakcinaci byla poslána domů, aniž by dostali dostatečné nebo vůbec nějaké rady aspoň, aby si brali aspirin a odpočívali. Některým říkali, že jejich stav asi nemá vztah s lékařskými úkony, může být psychosomatický nebo být důsledkem jejich vlastního strachu.

Medsafe, náš NZ zdravotní regulační úřad, v důvěře v krátký oficiální přehled od Pfizeru přijal pouze jedno z více než sta úmrtí, která jim byla ve skutečnosti hlášena, jako spojené s vakcinací. Většina je uvedena jako nevztahující se, nadále vyšetřovaná nebo neznámá. Naproti tomu Zdravotní fórum NZ a další skupiny sestavily neoficiální zprávu o nežádoucích účincích a úmrtích těsně po vakcinaci. Z těch více než 670 zpráv o úmrtích sestavených tímto Fórem jich bylo 270 už vyšetřeno medicínskými profesionály a jsou úzce navázány na známé nežádoucí účinky. Po publikaci nového dokumentu od Pfizer se počítá s tím, že s vakcinací jich je spojených daleko více. Zprávy popisují symptomy jako bolest na hrudi, mozkovou mlhu, extrémní únavu, neurologické symptomy, tachykardii, mozkové příhody, srdeční příhody a mnoho dalších. Posbíraná data poukazují, že až dvě třetiny požadavků na zdravotníky od příjemců vakcín ohledně nežádoucích reakcí nebyly CARM – NZ systému nežádoucích reakcí ani hlášeny. Medsafe  sám ve své Příručce hlášení nežádoucích reakcí odhadl, že na NZ bylo nahlášeno jen 5% nežádoucích reakcí. V důsledku toho si novozélandská veřejnost vůbec neuvědomuje rozsah hlášených možných rizik vakcinace.

Právě zveřejněný dokument od Pfizeru, který ve veřejné doméně široce obíhá a lze ho stáhnout z webové stránky se jmenuje:

5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021

Hlášené vedlejší účinky tudíž přišly ještě před rozběhem vakcinace na Novém Zélandu. Samotnou zprávu finalizoval Pfizer 30. dubna 2021. Poslal Pfizer tyto informace naší vládě, když se rozbíhal náš program plošné vakcinace? Pokud ano, měly by se ty výsledky sdělit našim lékařským profesionálům, politikům a veřejnosti. Mnoho z těch nových více než 100 nově hlášených typů nežádoucích reakcí, které teď Pfizer zveřejnil ve svém 38stránkovém dokumentu, představují pro zdraví dlouhodobá rizika. Tento dokument byl až do nedávna Pfizerem zadržován, když ten trval na tom, že by měl zůstat důvěrný. Existuje silná možnost, že velké množství Novozélanďanů v důsledku toho utrpí dlouhodobé poškození.

Jak k tomu došlo, aniž by o tom kdokoliv věděl?

Ač vakcína Pfizer podstoupila jen krátké testování a měla jen provizorní schválení, tak Medsafe neaktualizoval systém hlášení nežádoucích reakcí CARM tak, aby byl spíše povinný než dobrovolný.

Medsafe nedoporučil praktikům a nemocničním zaměstnancům, aby ohledně nežádoucích reakcí byli nanejvýš pozorní a rychle a podrobně je hlásili.

Vláda ignorovala bezprecedentně vysoká čísla nežádoucích reakcí hlášená Medsafe a obíhající v komunitě a na sociálních médiích.

Vláda zavedla kampaň vztahů s veřejností, propagaci a mediální záplavu, aby veřejnosti hlásala, že vakcína na covid-19 na základě mRNA od Pfizer je naprosto bezpečná a oproštěná od vedlejších účinků, která měla budit dojem, že nemá žádné vedlejší účinky, ani ty známé závažné dopady jako záněty srdce, které Pfizer už přiznala.

Ty odpovědnosti zbavující podmínky vnucené dodavatelem, které naše vláda s Pfizerem podepsala pro dodávky vakcín, nebyly nikdy zveřejněny. Máme podezření, že smlouva obsahuje ty standardní klauzule podobné těm, u léků, které mají naprosto bezpečné zkoušky, jako jsou ustanovení, že veřejná diskuse o nežádoucích účincích může probíhat jen v souběhu s dodávkami léků společností. Je-li tomu tak, potom to Medsafe a naši vládu ochromí při jejím přístupu k možnosti hodnotit a zapojit se do diskuse o nežádoucích účincích.

Jaká jsou nová rizika vakcinace?

Každý, kdo bude číst novou souhrnnou zprávu o nežádoucích reakcích od Pfizer, bude ohromen. Ta ohromná hustota technicko-medicínských termínů a názvů chorob je však rozložená do rozpoznatelných a závažných kategorií nemocí – selhání ledvin, mozkové příhody, srdeční události, komplikace při těhotenství, záněty, neurologické choroby, autoimunitní zhroucení, ochromení, selhání jater, krevní rozvrat, onemocnění kůže, svalově-kostní problémy, artritida, respirační choroby, hluboké cévní trombózy, krevní sraženiny, cévní choroby, krvácivost, oslepnutí, ochromení břicha a epilepsie.

Jaké to má dopady na Nový Zéland?

Ač i oficiální evidence Medsafe o nežádoucích účincích a neoficiální seznam ukazuje, že bezprostřední rizika vakcinace proti covid by mohla být tak 50 – 300 krát větší než u těch i nejrizikovějších předchozích tradičních vakcín (jako ty na neštovice), a ač jsou dlouhodobé účinky neznámé, tak 90% pro vakcinaci způsobilých Novozélanďanů se nechalo očkovat, když od vlády dostali ujištění o bezpečnosti a účinnosti, nebo když byli donuceni k vakcinaci pod hrozbou ztráty zaměstnání a svobody pohybu. Většina lidí v pocitu strachu z covidu, který vyvolávaly mezinárodní i místní mediální zprávy, po vakcinaci pociťovala úlevu – byla to jedna z největších hrozeb v mé mysli, ale teď už můžu zase pokračovat ve svém životě.

Když se zdálo, že se neobjevila žádná bezprostřední nepřekonatelná reakce, tak to většinu přimělo, že pochopitelně uvěřila vládě: „Proč se s tím tak blbne? Proč by si to neměl dát každý anebo by neměl být přinucen, aby si to vzal? Vždyť je to společenské dobro, které ochrání všechny.“

JENŽE je to obrovský ledovec stojící v cestě tohoto korábu dobra, který se Novozélanďanům ukrýval pod vlnami úlevy. Tisíce lidí potichoučku trpí mrzačícími nemocemi, aniž by věděli, o co jde, a v některých případech, aniž by je jejich lékaři léčili. Pro ty, kdo vakcinaci přežili, aniž by utrpěli okamžité poškození zdraví, to nebyl problém, protože o tom nevěděli, kromě jednoho či dvou stěžovatelů z řad přátel, což ale mohla být jen shoda okolností.

To v novozélandské společnosti vyvolalo rozkol, který vlastně ve jménu bezpečnosti veřejnosti vyvolala vláda. Tisíce oddaných národních veřejných pracovníků včetně učitelů, zdravotníků a dalších jsou stigmatizovány a nuceny odejít z práce způsobem, který připomíná zacházení s Židy v nacistickém Německu. Vláda to ale dělala, ač věděla, že vakcína Pfizer nejenže není plně otestovaná, ale není ani bezpečná, ani nějak moc účinná. Soudci vynášeli rozsudky podporující vládní povinnosti, aniž by měli ponětí o tom, jak vypadají kriticky důležitá data o té mRNA vakcíně, a to vše kvůli tomu, že Pfizer tyto informace zadržoval a vláda neplnila svou povinnost řádné péče. Kdyby byla známa skutečná situace, tak by analýza Listiny lidských práv Nejvyšším soudem byla dost odlišná a jeho ustanovení, která každému člověku zaručují, že bude moci činit svá vlastní medicínská rozhodnutí, by mohla pořád zůstat neporušena.

Závěry Pfizer

Pfizer ve zveřejněném dokumentu činí závěr prohlášením „Revize dostupných dat pro tuto souhrnnou PM ze zkušenosti potvrzují výhodné přínosy: vyváženost rizik pro BNT162b2.“  PM znamená sadu dat Po marketingu, která hodnotí 42 086 hlášených nežádoucích reakcí. Pfizer přichází s tímto odvážným tvrzení o přínosech, ač přiznal, že „rozsah nenahlášených případů je neznámý“. Tento dokument neobsahuje žádné další podstatné informace na podporu tohoto tvrzení o přínosech než údajnou vyváženost rizika nebo jiné než záhadné odkazy na „známý bezpečný profil vakcíny“.

Přínos: ta argumentace rizikem je v podstatě tvrzením: covid-19 je závažné onemocnění a naše kalkulace ukazují, že více lidí bylo poškozeno chorobou než poškozeno vakcínou, takže existuje čistá přínosnost. Tento argument selhává přinejmenším kvůli třem velice důležitým faktorům: Zaprvé možnosti léčby se zlepšily a tudíž je riziko závažného onemocnění a smrti covidem značně snížené.

Zadruhé riziko covidu není rozprostřeno stejnoměrně. Lidé s komorbiditami (jiným zdravotními problémy) a starší jsou vysoce rizikoví. Většina jiných lidí je ve velice nízkém riziku. Tudíž by vakcinace mohla zastírat rozdíly mezi lidmi s nízkým rizikem od covidu a s vysokými rizikem od vakcinace. Přístupy k preventivnímu zdravotnímu vzdělávání mohou snížit riziko covidu u lidí s komorbiditami více, než to může provést vakcinace. Např. studie publikovaná v BMJ zjistila, že lidé dodržující rostlinnou dietu mají o 73% snížené riziko závažného onemocnění. Výzkumníci z univerzit v Manchesteru a Oxfordu a ze Západní Indie analýzou dat od UK Biobank zjistili, že pracovníci na směny (kteří mají typicky rozvrácené biologické hodiny) mají třikrát větší riziko hospitalizace s covidem. K preventivním nápravným opatřením patří změny v dietě, jako zařazení více čerstvého ovoce, zeleniny a vlákniny a snížení známých nezdravých návyků jako kouření, nadměrná konzumace alkoholu, přehnaně sedavý životní styl, nadměrná dominance ultra-zpracovaných potravin a mnoho dalších.

Třetí a nejvýznamnější důvod pro ty přínosy: argumentace rizikem selhává na šíři škály typů nepříznivých reakcí zjištěných u Pfizeru a dosud ukrývaných.

Jak může mít jediná vakcína tak rozsáhlou škálu účinků?

Technickým důvodům, proč mohou mít mRNA vakcíny tak širokou škálu dopadů na lidské zdraví, rozumí ti, kdo pracují v genové terapii. Pro život je kriticky důležitá perfektně stabilní funkce DNA. Na druhou stranu k udržení DNA je kriticky důležitá nenarušenost funkce buňky. Jednotlivé buňky obsahují mechanismy na opravu své vlastní DNA až 70 000 krát denně. Ohledně toho hodně vypovídá in vitro laboratorní studie publikovaná v žurnálu Viruses2021, 13,2056. Ta naznačuje možný mechanismus, jakým vakcína ubližuje. Studie zjistila, že ty špičkové proteiny se lokalizují v jádře a brání v přístupu proteinům opravujícím DNA. Toto zjištění odhaluje možnou molekulární cestu, jakou může špičkový protein covidu bránit adaptivní imunitě. Zdůrazňují, že potenciální vedlejší účinky mRNA vakcín založených na špičce jsou jako u viru o plné délce.

I přes míru buněčné autonomie, musí nervový systém a fyziologie pracovat jako celek a také tak pracuje. Celý nervový systém včetně imunitního systému je ‚součástí celku‘ v určité síti. Celek je v každé části, DNA je v každé buňce, buněčná funkce má ale také vztah k obecné a vzájemně provázané genetické síti – holistické fungování fyziologické sítě je kriticky důležité pro její efektivitu. Stabilita fyziologické sítě (zdraví) může být tudíž narušena zavedením kousků aktivního genetického kódu (biologických instrukcí) jako ty obsažené v mRNA vakcínách.

Objasníme to na analogii. Jsme obeznámeni s počítačovými sítěmi. Obecně bývá páteř většiny komerčních systémů udělaná Microsoftem. Každý z počítačů obsahuje systém Microsoft a tato síť také pod jeho systémem funguje. Ten systém stojí na počítačovém programu – soupravě složitých instrukcí sepsané Microsoftem. Jednotlivé počítače mohou provádět samostatné úkoly a mohou komunikovat s jinými počítači, čímž drží hladký provoz organizace. To lze srovnávat s naší fyziologií. V těle je spousta systémů: imunitní systém, oběhový systém, trávicí systém, limbický systém, mechanismy homeostáze, kosterně svalové sktruktury, neurální sítě atd. Ty plní zjevně samostatné funkce, ale všechny fungují na bázi stejného genetického kódu obsaženého v naší DNA a komunikují během procesu udržování zdraví s ostatními. Vraťme se tedy k naší analogii: kancelářští pracovníci si vzájemně občas posílají zprávy plné překlepů a chyb, to ale tu síť nepoškodí. Avšak když se do jednoho počítače vepíše kód počítačového viru, tak může překonat funkci sítě a zhroutit ji, neboť postihne samotný operační systém. Některé sítě chrání dobré firewally a jiné jsou zranitelné. Vakcína Covid vnese sekvence informací vepsané do genetického kódu do naší fyziologie. Není tedy divu, že to může vyvolat až tak širokou škálu škodlivých účinků, z nichž některé jsou tak závažné, že jsou analogií ke zhroucení počítačové sítě. Někteří lidé mají silný imunitní systém a jsou postiženi jen málo, jiní zažívají problémy s tím či oním systémem. Skutečnost, že do naší fyziologie byl vnesen cizí kód, vytváří pro zdraví těžká rizika, rizika, s nimiž jsou ti, co pracují po několik desetiletí v genové terapii, dobře obeznámeni.

Nesmírně široká škála nežádoucích účinků odhalená v dokumentu od Pfizer je fyziologickým projevem systémového selhání celkové kontroly, poruchy celkové součinnosti a funkce těla. Není možné tvrdit, že je to jinak. Proto experti v genetice, i teď když o tom píši, vznáší základní pochybnosti o funkčnosti a bezpečnosti vakcín na bázi mRNA. Ti rovněž naléhají na vysokou opatrnost.

Závěr

Vláda Nového Zélandu dohodla obchodní podmínky na dodávky vakcín s jedinou společností. Je dost možné, že kriticky důležité informace byly zamlčeny. Veřejnost je udržována ve stavu ignorance i ke známým rizikům. To vneslo rozkol do naší společnosti a podvrátilo naši základní Kiwi toleranci, když se vycházelo nejen z neúplných, ale i ze zavádějících dat. Vláda přezírá to, z čeho by měla vycházet. Dobře ví, že bezpečnostní testy jsou neúplné, ale stejně zjevně baští informace dodávané nadnárodními komerčními zájmovými skupinami tak, jak jsou jí podsouvány. Takže bychom se měli nacházet v okamžiku typ ‚už nikdy takhle‘. Mělo by z toho vyplynout obrovské poučení a dluží omluvu veškerému obyvatelstvu. Ustanovením Novozélandské Listiny práv by se mělo dostat ústavního postavení. (V ČR ústavní postavení mají.) Povinnost očkování by se měla stáhnout a ti, kdo jsou jí postiženi, by měli dostat kompenzaci. Navržená vakcinace 5 – 11 letých by se měla zastavit.

Guy Hatchard

Zdroj: dailytelegraph.co.nz