Éra Donalda Trumpa by mohla být více než cokoliv jiného érou zmatku a chaosu, což vše dohromady také signalizuje konec ministerstva zahraničí tak, jak jej známe, a jeho role v procesu tvorby rozhodnutí ve Spojených státech. 45. prezident Spojených států od té doby, kdy byl zvolen a oficiálně 20. ledna 2017 převzal řízení, projevoval jen malý zájem o diplomacii, spolu s čímž rovněž ukazoval, že ve skutečnosti při přijímání rozhodnutí nebere v úvahu návody expertů.


Ještě horší je situace v ústředí Zahraničních služeb USA ve Washingtonu D.C., kde je od nástupu Trumpa do úřadu nedostatek vrcholných kariérních činitelů až do té míry, že by to podle expertů mohlo ministerstvo zahraničí „zničit“.

Nedávná zpráva od Americké asociace zahraničních služeb (AFSA) ukazuje, že počet ministerských poradců (ekvivalent dvouhvězdičkových generálů u vojáků) se v ministerstvu zahraničí propadl o 15 procent, kariérních ministrujících (ekvivalent tříhvězdičkových) o 42 procent a kariérních velvyslanců (jakýchsi čtyřhvězdičkových generálů americké diplomacie) o ohromujících 60%.

To následně velice snižuje schopnost Spojených států zapojit se do diplomacie všude na světě, jelikož vůbec není k dispozici dost zkušených lidí, kteří by svých zkušeností mohli využít k dosažení diplomatických řešení takových věcí jako např. problém se Severní Koreou.

Je tu tedy nebezpečí, že nedostatek odbornosti v ministerstvu zahraničí a také nedostatek zájmu Bílého domu o diplomacii by mohl USA dotlačit k extrémnějším a více vojenským řešení, až budou čelit krizím a závažným problémům, z čehož je jasné, že by to nemělo pro svět a zvláště pro ty zapojené příznivé důsledky.

Hadi Gholami Nohouji

Zdroj: southfront.org