Tento krátký sladký film nám připomíná, kdo v jádru jsme. Osobu, kterou jsme byli předtím, přiměli, aby věřila, že vyrůst znamená vzdát se své tvořivosti a své autenticity; osoba, kterou jsme byli předtím, ztrácí styk s přírodou a svým pravým Já. Můžeme být tak uvízlí v byznysu života, že si ani neuvědomujeme, kolik ze svého sebeuvědomění jsme už ztratili. Pro některé z nás může život v korporátním světě nebo výkon nějaké práce, v níž nejsme spokojeni, znamenat to, že si ani nemusíme uvědomovat, že své dny žijeme na autopilota.

Jsou nám prezentovány volby a my činíme rozhodnutí automaticky, roboticky, aniž bychom se nad svými činy moc zamýšleli – aniž bychom do svých voleb příliš vkládali sami sebe.

  • „To, co dnes děláš, je důležité, protože za to vyměňuješ den svého života.“ – Neznámý autor

Jak zjistíte, kdo opravdu jste, a co opravdu od života chcete? Věnujte si den, kdy budete zcela přítomni. Vyhodnoťte, jak se cítíte, když se probudíte, když jdete do práce, když jste v práci, jak komunikujete s ostatními atd. Co opravdu cítíte? Cítíte-li se lhostejný nebo nezúčastněný, tak to může být čas, abyste přezkoumali svou současnou pozici v práci (a v životě) tak, abyste si zajistili, že z toho, co vám bylo dáno, získáte maximum, což vám občas může dost unikat.

Na životě je krásné to, že se pořád mění; hýbe se ať už s naším přičiněním, nebo bez něj a je na nás, budeme-li jej žít aktivně nebo pasivně – abychom se ponořili do všeho, co nám život musí nabídnout, nebo spadli jen do pozadí životů jiných.

Tak co si vyberete?

  • „Tvůj život nezlepší šance, zlepší ho změna.“ – Jim Rohn

Tak to tu máme: „Jsem Příroda“ od Alexe Eslama, napsal Die Rabauken.