Těsně před příchodem nového roku 2016 přednesl Vladimir Putin tradiční novoroční projev adresovaný občanům Ruska. Sputnik pro vás připravil plné znění novoročního projevu ruského prezidenta. Drazí občané Ruska! Drazí přátelé! Za několik minut uvítáme Nový rok 2016. Přibližování tohoto kouzelného okamžiku mezi minulostí a budoucností dobře známe už z dětství, nesmírně se na něj těšíme, očekáváme ho s radostí, nadějí a vzrušením. Věříme jen v to nejlepší a nejradostnější.


Tradičně slavíme tento svátek v kruhu rodiny, s nejbližšími přáteli.

Všem se samozřejmě nepodaří uvítat nový rok s příbuznými: pracuje se v nemocnicích a ve výrobě, je třeba plnit pracovní a vojenskou povinnost, střežit hranice, konat nepřetržitou službu, zajišťovat naši bezpečnost na souši, na moři i ve vzduchu. Jsme vděčni všem těm, kdo ve dne v noci, ve dnech všedních i o svátcích, jsou vždycky ve službě.

Dnes bych chtěl zvlášť blahopřát k tomuto svátku těm našim vojákům, kteří bojují s mezinárodním terorismem, hájí národní zájmy Ruska daleko od vlasti, projevují přitom vůli, odhodlání a pevný charakter. Tyto vlastnosti jsou ale potřebné všude, vždycky, kdekoli.

Úspěch celé naší země je závislý na efektivní práci a na úspěších každého z nás. Spojují nás společné cíle, snaha prospívat vlasti, odpovědnost za její osud.

[quote align="center" color="#999999"]