Podle nové studie trpí v současné době ve Velké Británii téměř 300 tisíc lidí závažným srdečním onemocněním zvaným aortální stenóza (zúžení aortální chlopně). (Foto: Flickr)

Britský systém veřejného zdravotnictví (NHS) bude mít v příštích několika letech vážný problém, jak se postarat o tak velký počet pacientů vyžadujících lékařskou péči. A očekává se, že jejich počet poroste.

Pokud se jim nedostane adekvátní péče, více než polovina pacientů s pokročilým onemocněním aortální chlopně zemře během následujících 5 let.

Výsledky studie byly zveřejněny ve speciální rubrice „Open Heart“ časopisu British Medical Journal (BMJ).

Aortální stenóza je onemocnění, při kterém dochází ke ztuhnutí nebo zúžení aortální chlopně, která je hlavní výtokovou chlopní na srdci. Jinými slovy, není schopna se plně otevřít a zavřít, což snižuje nebo blokuje přítok krve ze srdce do aorty a dále do zbytku těla.

U většiny pacientů probíhá toto onemocnění v tichosti. Příznaky se začínají objevovat až v pokročilém stadiu.

Vzhledem ke stárnutí populace je pravděpodobné, že mnoho případů tohoto onemocnění není dosud diagnostikováno a včasná léčba by jim mohla pomoci.

Na studii se podíleli vědci přímo z NHS England, University of Glasgow, University of Southampton, University of Notre Dame v Austrálii a také kardiologové a chirurgové z Manchesteru, Sheffieldu a Edinburghu.

„Pokud je nám známo, jedná se o první studii, která konkrétně odhaduje zátěž pokročilého symptomatického stadia této nemoci v britské populaci,“ uvedli autoři studie.

„Její výskyt je nejvyšší u stárnoucí poválečné generace, takzvaných „baby boomers“. Odhadujeme, že v současné době žije s tímto potenciálně smrtelným onemocněním přibližně 300 tisíc lidí. Tento počet však značně převyšuje kapacitu sítě veřejných nemocnic, která je schopna je vyšetřit, třídit a léčit.“

Vědci předpokládají, že prevalence aortální stenózy u osob starších 55 let ve Spojeném království je přibližně 1,5 %, což představuje výše uvedený absolutní počet 300 tisíc pacientů.

Z tohoto počtu je přibližně 199 000 (68 %) v pokročilém stadiu a 92 000 (32 %) v asymptomatickém stadiu, které bude odhaleno až po absolvování screeningu nebo vyšetření na jiné srdeční onemocnění.

U aortální stenózy pacienti zpočátku nepociťují žádné příznaky, ale později v pokročilejším stadiu se u nich může objevit bolest na hrudi, dušnost, závratě, točení hlavy nebo mdloby. V nejzávažnějších případech může nemoc vést až k život ohrožujícímu srdečnímu selhání.

Když se příznaky zhorší, pacienti potřebují operaci srdce a výměnu chlopně. Bez chirurgického zákroku se stav dramaticky zhoršuje a nakonec způsobí smrt.

Vědci uvádějí, že v současné době nejsou schopni své odhady ověřit, protože statistických údajů o výskytu a prevalenci tohoto onemocnění v britské populaci je málo, a proto je třeba jejich zjištění brát s rezervou.

„Závěrem lze říci, že podle této studie je pokročilá aortální stenóza v populaci starší 55 let poměrně častá,“ uvedli vědci.

„Bez adekvátní detekce a intervence jsou vyhlídky těchto lidí dosti chmurné.“

V celém článku v deníku The Guardian nebyla ani jednou zmínka o tom, že by covid vakcíny mohly být jednou z příčin tohoto stavu.

Je skutečně velmi zvláštní, že se o této nemoci dosud téměř nemluvilo. Teprve nyní se o ní začalo mluvit, když po masovém očkování populace proti covid-19 došlo k velkému nárůstu infarktů, mrtvic, zánětů srdečního svalu a úmrtí sportovců, kteří zkolabovali v přímém přenosu na hřištích.

Snaží se mainstreamová média podobnými články zakrýt možnou skutečnou příčinu dramaticky rostoucího počtu kardiovaskulárních onemocnění?

Zdroj: theguardian.com