Musíme se proti tomu postavit, abychom zachovali národní suverenitu a demokratické normy… (Foto: Flickr)

Chytrá slovní hříčka od člověka, o němž mnozí doufají, že zachová svobodu slova na Twitteru.

WHO nedávno oznámila plány na mezinárodní pandemickou smlouvu vázanou na digitální pas a digitální identifikační systém.

Zdravotnické shromáždění WHO, které se sešlo v prosinci 2021 na zvláštním zasedání teprve podruhé od založení WHO v roce 1948, přijalo jediné rozhodnutí s názvem „Svět společně„.

WHO plánuje dokončit smlouvu do roku 2024. Jejím cílem bude přenést řídící pravomoci, které jsou nyní vyhrazeny suverénním státům, na WHO během pandemie tím, že členské státy budou právně vázány revidovanými Mezinárodními zdravotnickými předpisy WHO.

V lednu 2022 Spojené státy předložily návrhy změn Mezinárodních zdravotnických předpisů z roku 2005, které zavazují všech 194 členských států OSN, které generální ředitel WHO přijal a předal ostatním členským státům. Na rozdíl od změn naší vlastní ústavy nebudou tyto změny vyžadovat dvoutřetinové hlasování našeho Senátu, ale prostou většinu členských států.

Většina veřejnosti o těchto změnách, které budou mít dopad na národní suverenitu členských států, vůbec neví.

Navrhované změny zahrnují mimo jiné následující. Mezi změny patří, že WHO již nebude muset konzultovat se státem nebo se pokoušet získat ověření od státu, ve kterém údajně došlo k nahlášené události vzbuzující obavy (např. nové ohnisko nákazy), než na základě těchto hlášení přijme opatření (čl. 9 odst. 1).

Kromě pravomoci stanovit stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu podle článku 12 bude WHO udělena další pravomoc stanovit stav ohrožení veřejného zdraví regionálního významu a také kategorii označovanou jako přechodné zdravotní varování.

Příslušný stát již nemusí souhlasit s rozhodnutím generálního ředitele WHO, že událost představuje ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Při WHO bude zřízen nový výbor pro mimořádné události, který bude generální ředitel konzultovat namísto státu, na jehož území k mimořádné události v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu došlo, aby vyhlásil ukončení mimořádné události.

Změny rovněž dají „regionálním ředitelům“ v rámci WHO, namísto volených zástupců příslušných států, právní pravomoc vyhlásit stav ohrožení veřejného zdraví regionálního významu.

Také v případě, že událost nesplňuje kritéria pro vyhlášení stavu ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, ale generální ředitel WHO usoudí, že vyžaduje zvýšenou informovanost a případnou mezinárodní reakci v oblasti veřejného zdraví, může kdykoli rozhodnout o vyhlášení „přechodného stavu ohrožení veřejného zdraví“ pro státy a konzultovat jej s výborem WHO pro mimořádné situace. Kritéria pro tuto kategorii jsou jednoduchá: „generální ředitel rozhodl, že vyžaduje zvýšenou mezinárodní informovanost a potenciální mezinárodní reakci v oblasti veřejného zdraví“.

Zdá se, že těmito změnami WHO s podporou Spojených států reaguje na zátarasy, které Čína postavila v prvních dnech covidu. To je oprávněná obava. Čistým efektem navrhovaných změn je však přesun moci ze suverénních států, včetně našeho, na nevolené byrokraty ve WHO. Směřování všech změn směřuje k rozšíření pravomocí a centralizaci pravomocí delegovaných na WHO a od členských států.

Leslyn Lewisová, poslankyně kanadského parlamentu a právnička s mezinárodními zkušenostmi, varovala, že smlouva také umožní WHO jednostranně určovat, co je pandemie, a vyhlašovat, kdy pandemie nastává. „Skončili bychom s jednotným přístupem pro celý svět,“ varovala. Podle navrhovaného plánu WHO se pandemie nemusí omezovat na infekční nemoci a mohla by zahrnovat například vyhlášenou krizi obezity.

V rámci tohoto plánu WHO uzavřela smlouvu s dceřinou společností T-Systems se sídlem v Německu, Deutsche Telekom, aby vyvinula globální systém očkovacích pasů, přičemž plánuje propojit každého člověka na planetě s digitálním průkazem totožnosti s QR kódem.

„Očkovací průkazy, které jsou odolné proti manipulaci a digitálně ověřitelné, budují důvěru. WHO proto podporuje členské státy při budování národních a regionálních důvěryhodných sítí a ověřovacích technologií,“ vysvětlil Garret Mehl, vedoucí oddělení WHO pro digitální zdraví a inovace.

„Služba brány WHO slouží také jako most mezi regionálními systémy. Může být také využita jako součást budoucích očkovacích kampaní a domácích záznamů.“

Tento systém bude univerzální, povinný, nadnárodní a bude provozován nevolenými byrokraty v zajetí nevládních organizací, kteří již zpackali reakci na pandemii kovidu.


Aaron Kheryati