Studie íránských vědců v časopise  Journal of Environmental Health Science and Engineering (vyd. Springer Nature – Berlin, London) z července 2016 naznačuje  zvýšené uvolňování rtuti z amalgámových zubních výplní v podmínkách zvýšené intenzity elektromagnetického záření z Wi-Fi routeru. Jedná se zřejmě o první studii tohoto typu.

Zubní amalgám se skládá z přibližně 50% elementární rtuti. Navzdory oprávněným obavám z toxicity rtuti, amalgám je stále nejrozšířenější zubní výplňový materiál.

Mimo to se masivně zvyšuje v životním prostředí zátěž vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením z prostředků mobilní komunikace a bezdrátového přenosu dat , z nichž část představují např. domácí Wi-Fi routery, umožňující pro uživatele sice pohodlný přenos internetu bez použití kabelů v jeho obydlí, ale současně emitující VF pole, jehož biologické a fyzikální účinky v podlimitních intenzitách nejsou přes tvrzení oficiálních orgánů stále zcela vyjasněny a je tedy na místě opatrné a uvážlivé užívání bezdrátu. 

Vědci ozařovali amalgámové zubní výplně Wi-Fi routerem se standardní frekvencí 2,4 GHz po dobu 20 minut ze vzdálenosti 30 cm (notebook ve vzdálenosti 20 m od routeru) a srovnávali množství uvolněné rtuti ve slinách s kontrolní neozářenou skupinou vzorků. Zatímco u ozářených vzorků se uvolnilo v průměru cca 0,056 mg / l rtuti, u neexponovaných 0,026 ± 0,008 mg / l. Tento rozdíl byl statisticky významný (p = 0,009).  Při ozáření vysokofrekvenčním polem se tedy uvolnilo v průměru zhruba dvojnásobné množství rtuti. Elektrofyzikální příčiny tohoto jevu nebyly rozebírány.

Výzkumníci neuvádějí intenzitu elektromagnetického pole, ale dá se z popsané expoziční situace odvodit. Domácí Wi-Fi router 2,4 GHz má průměrný výkon 50 mW (max. povolený je 100 mW) a zisk antény 2 dBi, což dá 19 dBm. V uvedené vzdálenosti 30 cm je výpočtová hodnota síly elektrického pole E  cca 5 V/m, praktická se dle typu routeru může pohybovat okolo 3,5 V/m, ve vzdálenosti 1 m cca 1 V/m, ve vzdálenosti 2 m pak cca 0,6 V/m. U notebooku 20 m vzdáleného 0,06 V/m, což při min. citlivosti zařízení dle standardů 802.11 je dostatečné pro přenos dat. Pokud uvažujeme o reálné expozici v běžném obydlí, je k tomu třeba vektorově přičíst další zdroje, např. běžné pokrytí mobilními sítěmi, které se může pohybovat mezi 0,2-1 V/m. Bylo by žádoucí zjistit, jak se rtuť uvolňuje při jiných intenzitách (vzdálenostech routeru) a zda je lineární vztah mezi intenzitou EMP a množstvím uvolněné rtuti.

Intenzita VF pole, při které byl dělán experiment, se dá dnes v širokém frekvenčním pásmu najít na některých venkovních, více exponovaných místech, např. v centrech velkých měst.

Uvedená studie s pozoruhodným designem ukazuje, že efekty VF EMP v podlimitních hodnotách mohou zasahovat široké spektrum forem a vytvářet negativní synergické vazby s dalšími agens v životním prostředí např. chemickými.

R.A.Muselík 

Paknahad M, Mortazavi SM, Shahidi S, Mortazavi G, Haghani M. Effect of radiofrequency radiation from Wi-Fi devices on mercury release from amalgam restorations. . J Environ Health Sci Eng. 2016 Jul 13;14:12.

Zdroj:  esmog.cz