George Friedman a jeho společnost Geopolitical Futures předpovídají budoucnost prostřednictvím geopolitiky. (Foto: Flickr)

Tento stratég ve své sbírce prognóz uvádí několik zásadních změn a narušení globální struktury do roku 2040.

Evropa

Evropská unie jako instituce se rozpadne nebo se nově definuje jako skromnější obchodní zóna zahrnující menší část kontinentu. Současná struktura volného obchodu je neudržitelná, protože její členové, zejména Německo, jsou příliš závislí na vývozu. Vzhledem k této závislosti jsou tyto ekonomiky velmi citlivé na výkyvy poptávky mimo vlastní hranice.

„Německo je nejzranitelnější zemí a v důsledku nevyhnutelných výkyvů na exportním trhu zažije hospodářský pokles. V důsledku toho bude Německo v roce 2040 druhořadou evropskou velmocí. To ovlivní i další země západní Evropy, takže střední Evropa, a zejména Polsko, se stane významnou a aktivní mocností,“ shrnuje analýza.

USA

Jediná skutečnost, která se nezmění, je postavení USA jako jediné světové supervelmoci. Spojené státy přijmou v příštích 19 letech novou strategii, jejímž cílem bude udržet energii za co nejnižší cenu.

Tato strategie se bude podobat izolacionismu v tom smyslu, že USA nebudou nijak významně zataženy do regionálních vojenských konfliktů. USA budou podporovat své spojence dodávkami, výcvikem a leteckou silou, ale nebudou zasahovat přímo a silou. To se ukáže jako prozíravá strategie, která pomůže USA udržet si globální dominanci.

Rusko a Asie

Rusko bude i nadále pociťovat důsledky relativně nízkých cen ropy. Příjmy z této komodity byly použity na udržení vnitřní soudržnosti. Až se tyto příjmy vyčerpají, Rusko se do roku 2040 změní v konfederaci nebo se dokonce rozpadne na jednotlivé části. Budoucnost ruských jaderných zbraní se po této decentralizaci stane významnou strategickou otázkou.

Vzhledem k tomu, že konkurenceschopnost Číny na asijském exportním trhu nadále klesá, stane se vysoká nezaměstnanost pro tuto zemi velkou výzvou. Režim se bude snažit přežít sestupnou spirálu ekonomiky tím, že upevní svou moc a vrátí se k diktatuře. Regionální rozdíly jsou však v Číně příliš rozsáhlé a diktatura je nemůže snadno potlačit. Proto se Čína do roku 2040 vrátí k regionalismu doprovázenému nepokoji. S oslabením Číny vznikne ve východní Asii mocenské vakuum, které zaplní Japonsko. Do roku 2040 se díky své obrovské ekonomice a značným vojenským schopnostem stane vedoucí východoasijskou mocností.

Blízký východ

„Neočekáváme definitivní konec nebo zastavení islámského extremismu na Blízkém východě. Naopak je pravděpodobné, že se znovu objeví a rozšíří své území. Turecko a Írán jsou jedinými regionálními aktéry, kteří jsou schopni čelit islámským extremistickým skupinám, a je nepravděpodobné, že by tak Írán učinil zásadním způsobem. Vzhledem k územním aspiracím těchto skupin na obnovení chalífátu se Turecko bude muset vojensky angažovat na obranu svých hranic. S tím, jak Turecko posiluje svou vojenskou a ekonomickou sílu, tento vývoj skutečně povede k návratu Osmanské říše a donutí Turecko vrátit se do roku 2040 do pozice dominantní regionální mocnosti,“ tvrdí Friedman ve své prognóze.

Zdroj: geopoliticalfutures.com