Místopředseda parlamentu LLR uvedl, že území celé Luhanské oblasti je územím republiky, a proto bude Ukrajina vyzvána k tomu, aby dobrovolně stáhla své jednotky, jinak budou přijata opatření. (Foto: Telegram)

Parlament DLR ratifikoval dohodu o přátelství a vzájemné pomoci s RF:

Parlament LLR ratifikoval dohodu o přátelství a vzájemné pomoci s RF:

Zástupce LLR v kontaktní skupině uvedl, že existují všechny předpoklady pro to, aby byly obnoveny historické hranice Luhanské oblasti.

Hranice LLR jsou v souladu s její Ústavou vymezeny podél hranic Luhanské oblasti, a z toho se bude vycházet, uvedl poslanec lidové rady LLR.