Federální soudce odmítl požadavek Úřadu pro potraviny a léčiva (FDA), aby vydával o licenci na vakcíny na Covid-19 od firmy Pfizer jen 500 stránek dat měsíčně a nařídil jim, aby vydávali 55 000 stran měsíčně. (Foto: Flickr)

Za předpokladu, že má jít o zhruba 450 000 stránek, to znamená, že to zabere něco přes osm měsíců, než vyjde na světlo světa to, co se drželo pod pokličkou.

Advokát Aaron Siri, který v tomto případě zastupuje žalobce, poskytl na svém blogu Injecting Freedom (Injekce svobody) tuto ohromující aktualizaci:

Moje firma za mého klienta požadovala, aby FDA vydala všechna data předložená firmou Pfizer k licenci své vakcíny na covid-19. FDA soud požádala o povolení, aby je musela vydávat jen tempem 500 stran měsíčně, takže by vydání všech těch dokumentů trvalo přes 75 let.

Mám teď to potěšení oznámit, že federální soudce rozumně požadavek FDA odmítl a nařídil, aby FDA vydala všechna dat v dávkách po 55 000 stránkách měsíčně!

To je pro transparentnost ohromné vítězství a odstraňuje to jednu z překážek, jaké federální „zdravotní“ orgány zavedly, čehož bylo zapotřebí, aby mohli nezávislí vědci nabídnout řešení a vyřešit závažné problémy se současným programem vakcinace – tj. problémy, k nimž patří vytrácející se imunity, varianty unikající imunitě vytvořené vakcínou, a jak potvrdila CDC to, že ty vakcíny nezabraňují přenosu.

Žádný člověk by neměl být nucen, aby podstoupil nechtěný lékařský zákrok. A ač je to samo o sobě hrozné, tak vláda ještě porušuje základní právo na svobodu rozhodnutí stanovováním povinnosti vakcinace na covid-19, vláda rovněž chtěla skrýt data tak, aby se čekalo na plné předložení toho, z čeho se vycházelo při udílení licence na tento produkt až do doby, kdy budou skoro všichni dnes žijící Američané mrtví. Takováto forma veřejné správy je ničivá pro svobodu a proti-eticky útočí na otevřenost, která je v demokratické společnosti nutností.

Tím, že soudce nařídil včasné zveřejnění těchto dokumentů, tak uznal, že zveřejnění těchto dat má pro věci veřejné zásadní důležitost a mělo by pro FDA patřit mezi nejvyšší priority. Ten pak také výstižně citoval Jamese Madisona, když říkal: „Veřejná správa bez informované veřejnosti nebo bez prostředků, aby ty informace mohla vyžadovat, je jen předehrou buď před fraškou, nebo před tragédií,“ a citoval Johna F. Kennedyho, když vysvětloval, že „země, která se bojí nechat na lidech, aby sami na svobodném trhu usoudili, co je pravda a co je lež, je zemí, která se svých lidí bojí.“

Následující je plný text soudního příkazu, jehož kopie je k dispozici rovněž zde.

OKRESNÍ SOUD SPOJENÝCH STÁTŮ

PHMPT, Navrhovatel versus FDA, Odpůrce, čís. 4:21-cv-1058-P

PŘÍKAZ

Tento případ se týká Zákona o svobodném přístupu k informacím („FOIA“). Konkrétním předmětem sporu je to, že navrhovatel, tj. FOIA, ve svém požadavku usiluje, aby „všechna data a informace k Vakcíně Pfizer uvedená v 21 C.F.R. § 601.51(e) s výjimkou veřejně dostupných zpráv o Systému zpráv o nepříznivých reakcích na vakcínu“ od Úřadu pro potraviny a léčiva („FDA“). Viz ECF čís. 1. Jak se už stalo standardem, stranám se nepodařilo se dohodnout na vzájemně přijatelném harmonogramu vydávání; naopak soudu předložili jako návrhy vzájemně rozporné rozvrhy vydávání. Kvůli tomu vedl soud konferenci s oběma stranami, aby určil vhodný rozvrh pro vydávání. [1] Viz ECF Nos. 21, 34.

„Otevřenost veřejné správy je pro Ameriku zásadní záležitostí“ – není to záležitostí buď Republikánů, nebo Demokratů. [2] Jak napsal James Madison: „Veřejná správa bez informované veřejnosti nebo bez prostředků, aby ty informace mohla vyžadovat, je jen předehrou buď před fraškou, nebo před tragédií, nebo snad obojím. Znalost má vždy převahu nad ignorací. A lidé, kteří mají v úmyslu být svými vlastními vládci, se musí vyzbrojit mocí, jakou znalost poskytuje.“ Také John F. Kennedy podobně uznává, že: „„země, která se bojí nechat na lidech, aby sami na svobodném trhu usoudili, co je pravda a co je lež, je zemí, která se svých lidí bojí.“ [4] A zvláště vhodné k tomuto případu je to, jak John McCain (správně) poznamenal, že „nadměrné administrativní tajnůstkářství živí konspirační teorie a podrývá důvěru veřejnosti ve vládu.“ [5]

V reakci na tyto sentimenty „je základním účelem FOIA zajistit, aby bylo občanstvo informováno, což je pro demokratické fungování společnosti kriticky důležité.“ NLRB v. Robbins Tire & Rubber Co., 437 U.S. 214, 242 (1977). “FOIA tudíž zavedla párání závoje administrativního utajování a vytahování činnosti státních orgánů na světlo k přezkoumání veřejností.“

Batton v. Evers, 598 F.3d 169, 175 (5th Cir. 2010) (citace Dep’t of the Air Force v. Rose, 425 U.S. 352, 361 (1976)). A „Kongres už dlouho uznává, že ‚informace jsou často užitečné pouze, když jsou včasné‘, a že tudíž ‚přehnané zdržování státním orgánem je častou úplně stejné jako jejich odepření.“ Open Soc’y Just. Initiative v. CIA, 399 F. Supp. 3d 161, 165 (S.D.N.Y. 2019) (citace H.R. REP. NO. 93-876, at 6271 (1974)). Kde je to zapotřebí, „může soud použití své nestranné pravomoci, aby od státního orgánu požadoval, aby dokumenty zpracoval podle časového rozvrhu stanoveného soudem.“ Clemente v. FBI, 71 F. Supp. 3d 262, 269 (D.D.C. 2014).

Tady soud uznává, že požadavky FOIA může pro FDA představovat „nepatřičně vysoké břemeno“. Obecně viz ECF Nos. 23, 30, 34. Jak bylo ale vyřčeno na konferenci o časovém rozvrhu, „pro Úřad potravin a léků nemůže být důležitější problém než pandemie, že když mají být všichni očkováni vakcínou Pfizer a mělo se zajistit, že americká veřejnosti bude ujištěna, že k tomu nedošlo chvatným nahnáním Spojenými státy“ ECF No. 34 at 46. Soud v souladu s tím dospěl k závěru, že požadavek FOIA má nejvyšší veřejnou důležitost.

„Informace poskytované od státu mají jen nevelkou hodnotu.” Payne Enters., Inc. v. United States, 837 F.2d 486, 494 (D.C. Cir. 1988). Soud s touto otřepanou pravdou souhlasí, tudíž dospívá k závěru, že včasné splnění požadavků navrhovatele je nejen prakticky smysluplné, ale i nezbytné. Viz Bloomberg, L.P. v. FDA, 500 F. Supp. 2d 371, 378 (S.D.N.Y. Aug. 15, 2007) („Je to nezbytnou potřebou pro to, aby veřejnost porozuměla tomu, proč je plnění tohoto požadavku naléhavé.“) Soud k tomuto účelu dále dospívá k závěru, že rychlost předávání, jak byla popsána níže, je patřičně vyvážená s potřebou bezprecedentní naléhavosti při zpracování tohoto požadavku FDA ohledně břemena představujícího toto vydání. Viz Halpern v. FBI, 181 F.3d 279, 284–85 (2nd Cir. 1991) (“[FOIA] zdůrazňuje přednost co nejúplnějšího poskytnutí takových informací agenturou tak, aby to bylo v souladu s odpovědnou vyvážeností těchto konkurujících si obav.“)

Po zvážení argumentace stran v podání na jejich podporu a vztahujícího se práva v souladu s uvedeným soud NAŘIZUJE, aby:

1. FDA vydala „více než 12 000 stran“ jak bylo formulováno v jejím vlastním návrhu, viz ECF No. 29 at 24, dne 31. ledna 2022 nebo před ním.

2. Aby FDA vydávala zbývající dokumenty rychlostí 55 000 stran každých 30 dnů s prvním vydáním dne 1. března 2022 nebo před tímto dnem, dokud nebude vydání úplné.

3. V té míře, v jaké si FDA nárokuje nějaké privilegium, výjimku nebo neuplatnění jakéhokoliv dotyčného záznamu nebo jeho části, FDA v souběhu s každým vydáním podle tohoto příkazu zpracuje redigovanou verzi zápisu s redakcí pouze těch částí podle uplatnění tohoto privilegia, výjimky či neuplatnění.

4. Strany předloží společnou zprávu o stavu s popisem pokroku při provádění předání do 1. dubna 2022, a pak od té doby každých 90 dnů. [6]

TAKTO TO BYLO NAŘÍZENO dnes 6. ledna 2022


[1]  Je překvapivé, že FDA neposlala na konferenci o časovém rozvrhu svého zástupce.

[2] 151 CONG. REC. S1521 (daily ed. Feb. 16, 2005) (prohlášení senátora Sen. John Cornyn).

[3] Dopis od Jamese Madisona pro W.T. Barry (August 4, 1822), in 9 WRITINGS OF JAMES MADISON 103 (S. Hunt ed., 1910).

[4] John F. Kennedy, proslov k 20. výročí Hlasu Ameriky (Feb. 26, 1962).

[5]  Amerika po 11. 9.: Svoboda ochráněna nebo svoboda ztracena?: Slyšení před justiční senátní komisí na 108. Kongresu. 302 (2003).

[6] Ač soud nerozhodl, zda FDA správně odmítla požadavek navrhovatele na rychlé zpracování, není tento problém předmětem sporu. Pokud strany podají žádost o souhrnný rozsudek, tak se tím bude soud pak zabývat.

Zdroj: zerohedge.com