Po odhalení, že ministerstvo zdravotnictví a veřejných služeb objednalo 14 milionů dávek jodidu draselného tak, aby byl k mání nejpozději 1. února, je lehké si domyslet, že se stejná vláda, která tiše zvyšovala limity pro přijatelnou radiaci v zásobách potravin a vypínala klíčová radiační měření na západním pobřeží, nyní pokouší stejně tiše připravit pro budoucí roztavení reaktoru ve Fukušimě. Jedná se o přesně ten typ roztavení Fukušimského reaktoru, jenž byl předpovídán předními vědci, jako například dvěma, kteří mluvili o nebezpečí Fukušimy už před několika měsíci na vědeckém sympóziu na univerzitě v Albertě. Vědci jako David Suzuki veřejně prohlásili, že je Fukušima jen jedno zemětřesení od devastace Japonska a spolknutí dalších národů radioaktivním spadem.


Během konference Suzuki řekl:

[quote align="center" color="#999999"]

„Viděl jsem výsledky, které popravdě říkají, že čtvrtou budovu čeká při zemětřesení kolaps a tyče jsou odkryté, takže je to „bye bye“ pro Japonsko… a každý na západním pobřeží Severní Ameriky by se měl evakuovat.“[/quote]

Navíc Suzuki není jediný s důraznými obavami. Ve skutečnosti je Suzuki jen jeden z mála, komu se dostalo opravdové pozornosti médií a to jen díky jeho statusu „celebrity“, jakožto nositele 16 důležitých vědeckých ocenění a díky oblíbenému televiznímu programu CBC „Nature of Things“. Profesor z Yaleovy univerzity Charles Perrow vyslovil podobné obavy v práci zvané „ Fukushima Forever“ (Fukušima navždy), která vytyčuje velmi závažnou hrozbu roztavení jádra jakožto důsledek lidské chyby, neboť nebylo vyjmuto jaderné palivo.

Nebezpečí, jehož si vláda Spojených států zcela jistě všimla na základu legitimních analýz vrcholových odborníků… a bezesporu se na něj za oponou tiše připravuje.

Perrow píše:

[quote align="center" color="#999999"]

„Mnohem vážnější je nebezpečí, že bazén s použitým palivem na vrcholu čtvrté budovy se zhroutí při bouři nebo zemětřesení, nebo v neúspěšném pokusu odstranit všech 1535 palivových tyčí a bezpečně je převést do skladu 50 metrů daleko. Stav bazénu ve čtvrté budově, 100 stop nad zemí, je riskantní, a pokud se jakékoliv 2 tyče dotknou, mohlo by to způsobit nekontrolovatelnou jadernou reakci. Radiace uvolněná ze všech těchto tyčí, pokud nejsou neustále chlazené a držené od sebe, způsobí evakuaci přilehlých oblastí včetně Tokya. Kvůli radiaci v oblasti nemůže být všech 6375 tyčí neustále chlazeno – může dojít ke štěpení a celé lidstvo bude ohroženo po tisíce let.“[/quote]

A tiché ukládání jódu je vskutku ta cesta, kterou se ministerstvo zdravotnictví a veřejných služeb připravuje na takovou „událost“.

Realita je taková, že i získání málo kvalitního jodidu draselného namísto kvalitnější formy čisté jódu, začíná být složitá, když se lidé začali o nebezpečí zajímat. Mnoho výrobců nyní shromažďuje čistý jód jakožto formu investice, neboť tuší, že ve Fukušimě může v brzké době dojít ke katastrofě.

Překlad: Jan Petrák

Zdroj: storyleak.com