68. setkání Bilderbergu se uskuteční ve dnech 2. – 5. června 2022 ve Washingtonu, D.C., USA. Svou účast potvrdilo přibližně 120 účastníků z 21 zemí. (Foto: Wikimedia)

Jako vždy byla pozvána různorodá skupina politických představitelů a odborníků z oblasti průmyslu, financí, akademické obce, práce a médií. Seznam účastníků je k dispozici na stránkách bilderbergmeetings.org.

Klíčovými tématy letošní diskuse jsou:

 1. Geopolitické změny
 2. Výzvy NATO
 3. Čína
 4. Indo-tichomořská reorganizace
 5. Čínsko-americká technologická soutěž
 6. Rusko
 7. Kontinuita vlády a ekonomiky
 8. Narušení globálního finančního systému
 9. Dezinformace
 10. Energetická bezpečnost a udržitelnost
 11. Zdraví po pandemii
 12. Fragmentace demokratických společností
 13. Obchod a deglobalizace
 14. Ukrajina

Setkání Bilderberg, založené v roce 1954, je každoroční konference, jejímž cílem je podpořit dialog mezi Evropou a Severní Amerikou. Každoročně je na setkání pozváno 120-140 politických představitelů a odborníků z oblasti průmyslu, financí, práce, akademické obce a médií. Přibližně dvě třetiny účastníků pocházejí z Evropy a zbytek ze Severní Ameriky; přibližně čtvrtina z politiky a státní správy a zbytek z jiných oblastí.

Setkání Bilderberg je fórem pro neformální diskuse o zásadních otázkách. Setkání se konají podle pravidla Chatham House, které říká, že účastníci mohou volně využívat získané informace, ale nesmí být odhalena totožnost ani příslušnost řečníka (řečníků) ani jiného účastníka.

Díky soukromé povaze setkání se účastníci účastní jako jednotlivci, nikoliv v oficiální funkci, a nejsou tedy vázáni konvencemi svých úřadů ani předem dohodnutými stanovisky. Jako takoví si mohou dopřát čas k naslouchání, přemýšlení a shromažďování poznatků. Neexistuje žádný podrobný program, nenavrhují se žádná usnesení, nehlasuje se a nevydávají se žádná politická prohlášení.

Zdroj: bilderbergmeetings.org