Skupina Bilderberg se schází každý rok v červnu, a přestože se těchto setkání účastní hlavy států, monarchové, šéfové médií, finanční a průmysloví magnáti, jsou uzavřena pro novináře a ukryta před zraky veřejnosti. Nutno dodat, že tito mocní členové Bilderbergu ctí slib mlčenlivosti a nikdy nezanechávají žádné písemné záznamy o činnosti skupiny – až na George C. McGheeho. George Crews McGhee z texasského města Waco se narodil v rodině bankéře, získal Rhodesovo stipendium, stal se úspěšným naftařem a velvyslancem Spojených států. Zemřel v roce 2005 a washingtonské Univerzitě Georgetown odkázal svůj podrobný osobní archiv.


Archiv obsahuje tisíce dokumentů, které jsou nyní k dispozici veřejnosti ve studovně zvláštních sbírek v pátém patře Pamětní knihovny Josepha Marka Lauingera.

Zde je stručný přehled dostupných dokumentů z webu Digital Georgetown:

[quote align="center" color="#999999"]

Písemnosti George C. McGheeho

Dokumenty bývalého velvyslance Spojených států v Turecku (1951-1953) a Západním Německu (1963-1968) obsahují písemnosti týkající se obou diplomatických misí a také informace o působení McGheeho na mnoha oficiálních i neformálních postech, mezi něž patřil Výbor pro nerostné suroviny (Combined Raw Materials Board), Skupina Bilderberg, Prezidentská komise pro studium Programu vojenské asistence Spojených států (Presidents Committee to Study the United States Military Assistance Program – „Draper Committee“), Podnikatelská rada pro mezinárodní rozvoj (Business Council for International Development) a Výbor pro ekonomický rozvoj (Committee for Economic Development). Knihy velvyslance McGheeho o Turecku a Osmanské říši jsou uvedeny zvlášť v sekci „Historie Evropy“.

Dar velvyslance McGheeho
1942-1976 * 30 metrů

K dalším, výše neuvedeným písemnostem patří dokumenty z:

  • Římského klubu
  • Carnegieho nadačního fondu pro mezinárodní mír
  • Spojených národů
  • Ministerstva zahraničí Spojených států amerických

K dispozici je i jeho kniha s názvem:

  • Mezinárodní společenství: Cíl Nového světového řádu (International Community: A Goal for a New World Order)

Tyto dokumenty obsahují některé zásadní informace popírající tvrzení členů Bilderbergu, že skupina je pouze debatním fórem, že se v rámci ní neuzavírají žádné dohody, že jejím smyslem není ovlivňovat politiky, ani vytvářet globální systém vládnutí. Prokazují bez jakýchkoli pochyb, že Řídící výbor Skupiny Bilderberg ilegálně plánoval budoucí vývoj světa, aniž by do toho veřejnost mohla jakkoli zasáhnout.

Ať už jsou za jejich plánem „převzetí zodpovědnosti“ (jejich vlastní slova) dobré či zlé úmysly, je zřejmé, že se skupina od roku 1954 za zavřenými dveřmi snaží o řízení celé planety, aniž by do toho mohla média seriózním způsobem zasahovat. Doufejme, že odhalení zmíněných dokumentů napomůže vzniku otevřeného fóra, v rámci kterého by mohli diskutovat lidé z celého světa o působení Skupiny Bilderberg v rámci vlád a privátního sektoru, jež mohlo vzhledem k cílům jejich zahraniční politiky v průběhu šesti desetiletí vést k úmrtí milionů lidí. [/quote]

Veškeré fotografie jsou majetkem Univerzity Georgetown

 

Překlad: Tomáš Piňos

Zdroj: 21stcenturywire.com