Je celosvětová depopulace součástí miliardářského „Velkého resetu“? (Foto: Synergo)

Již více než deset let probíhají setkání miliardářů označovaných za filantropy s cílem snížit světovou populaci, která vrcholí v letech 2020-2021 covidovou krizí. Nedávný vývoj potvrzuje, že „depopulace“ je nedílnou součástí takzvané povinné vakcinace, včetně lockdownové politiky a mRNA vakcín.

Podle deníku Wall Street Journal se vracíme do roku 2009: „Miliardáři se snaží snížit světovou populaci“.

V květnu 2009 se miliardářští filantropové sešli za zavřenými dveřmi v domě prezidenta Rockefellerovy univerzity na Manhattanu.

Toto tajné setkání sponzoroval Bill Gates. Říkali si „Good Club“

Mezi účastníky byli například David Rockefeller, Warren Buffett, George Soros, Michael Bloomberg, Ted Turner, Oprah Winfrey a mnoho dalších.

V květnu 2009 WSJ a Sunday Times informovaly: (John Harlow, Los Angeles), že „někteří z předních amerických miliardářů se tajně sešli, aby zvážili, jak by se jejich bohatství dalo využít ke zpomalení růstu světové populace a urychlení zlepšení zdravotnictví a vzdělávání“.

Důraz nebyl kladen na růst populace (tj. plánované rodičovství), ale na „depopulaci“, tj. snížení absolutního počtu světové populace.

Podle zprávy v Sunday Times :

Filantropové, kteří se zúčastnili summitu svolaného z iniciativy Billa Gatese, spoluzakladatele společnosti Microsoft, diskutovali o tom, jak spojit síly a překonat politické a náboženské překážky bránící změně.

     Stacy Palmer, redaktorka časopisu Chronicle of Philanthropy, uvedla, že summit byl bezprecedentní. „Dozvěděli jsme se o něm až dodatečně, náhodou. Obvykle tito lidé rádi mluví o dobrých věcech, ale tohle je jiné – možná proto, že nechtějí být vnímáni jako globální kabala,“ řekla.

     Další host řekl, že „nic nebylo tak hrubé jako hlasování“, ale objevila se shoda, že podpoří strategii, v níž se bude růst populace řešit jako potenciálně katastrofální ekologická, sociální a průmyslová hrozba.

     „Je to něco tak strašného, že se všichni v této skupině shodli, že to potřebuje odpovědi pro velké mozky,“ řekl host. …

     Proč tolik tajemství? „Bohatí chtěli mluvit s bohatými, aniž by se obávali, že cokoli z toho, co řeknou, se objeví v novinách a vykreslí je jako alternativní světovou vládu.“, řekl (Sunday Times).

Snížení světové populace

     Zprávy médií o tajném setkání 5. května 2009 se zaměřovaly na závazek spolku „Good club“ zpomalit růst světové populace.

     „Snižování světové populace“ (titulek WSJ) přesahuje plánování rodičovství, které spočívá ve „snižování růstu světové populace“. Spočívá v „depopulaci“, konkrétně ve snížení absolutního počtu světové populace, což v konečném důsledku vyžaduje snížení porodnosti spolu s výrazným zvýšením úmrtnosti.

Tajné setkání: Na vrcholu pandemie H1N1

     22. dubna 2009 CDC aktivovalo své operační středisko pro mimořádné události (EOC), 25. dubna Světová zdravotnická organizace (WHO) v čele s Margaret Chan vyhlásila stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu (PHEIC). A o několik týdnů později se v New Yorku konalo zasedání spolku „Good club“ v době vrcholící pandemie prasečí chřipky H1N1, která se ukázala být podvodem.

     Za zmínku také stojí, že na samém počátku krize H1N1 v dubnu 2009 radil Billu Gatesovi a WHO profesor Neil Ferguson z Imperial College v Londýně: „40 % lidí ve Spojeném království by se mohlo nakazit [virem H1N1] během příštích šesti měsíců, pokud by zemi zasáhla pandemie“.

     Byl to tentýž Niel Ferguson (štědře podporovaný nadací Gates Foundation), který navrhl model lockdownů pro Covid-19 (spuštěn 11. března 2020). Jak připomínáme, onen matematický model z března 2020 byl založen na „předpovědi“ 600 000 úmrtí.

     A nyní (v létě 2021) třetí autoritativní „matematický model“ od téhož „vědce“, který se používá k ospravedlnění „čtvrté vlny lockdownů“.

Depopulace

     Uvažovalo se na oné tajné schůzce v květnu 2009 o absolutním snížení světové populace? O několik měsíců později Bill Gates ve své TED prezentaci (únor 2010), která se týkala očkování, potvrdil následující;

„A pokud odvedeme opravdu skvělou práci v oblasti nových vakcín, zdravotní péče a služeb reprodukčního zdraví, mohli bychom snížit [světovou populaci] o 10 nebo 15 procent“.

     Podle Gatesova vyjádření by to představovalo absolutní snížení světové populace (2010) řádově o 680 milionů až 1,02 miliardy.

Projev na TEDu, čas 04:21

CZ: Zaprvé, máme tu populaci. Na světě dnes žije 6,8 miliardy lidí. Pokud odvedeme opravdu dobrou práci v oblasti nových vakcín, zdravotní péče a služeb reprodukčního zdraví, mohli bychom tento počet snížit o 10 nebo 15 procent. Ale vidíme nárůst asi o 1,3 %.

„Good club“ dříve a nyní

Stejná skupina miliardářů, která se sešla na tajném místě v květnu 2009, se od počátku covidové krize aktivně podílela na přípravě lockdownové politiky uplatňované po celém světě, mRNA vakcín a „Velkého resetu“.

Vakcína mRNA není projektem mezivládního orgánu OSN (WHO) jménem členských států OSN… Jedná se o soukromou iniciativu. Miliardářské elity, které vakcinační projekt celosvětově financují a prosazují, jsou eugenisté oddaní depopulaci.

Přehled

Digitální dokumentace certifikátů COVID-19:

Jedná se o metodický dokument pro země a prováděcí partnery týkající se technických požadavků na vývoj digitálních informačních systémů pro vydávání interoperabilních digitálních certifikátů o stavu očkování proti COVID-19 založených na standardech a úvah o zavedení takových systémů pro účely kontinuity péče a prokázání očkování.

  •  Digitální dokumentace certifikátů COVID-19: stav očkování: webová příloha A: základní datový slovník DDCC:VS, 27. srpna 2021.
  •  Digitální dokumentace certifikátů COVID-19: stav očkování: technické specifikace a pokyny pro implementaci, webová příloha B: technický briefing, 27. srpna 2021.

Zdroj: geopolitics.co, bp.news/