Naše druhá letošní konference (7.6.2014) nesoucí název: „O přírodních zdrojích trochu jinak“, se bude věnovat otázkám využívání přírodních zdrojů z pohledu alternativ a trvalé udržitelnosti, budeme se zabývat rozborem současného stavu našich obnovitelných a neobnovitelných zdrojů v lokálním i globálním měřítku. Konference představí koncept Permakultury, která se snaží o využívání přírodních zdrojů právě v symbióze s přírodou, dále ukáže možnosti jak efektivně a hospodárně využívat přírodní zdroje z pohledu výživy obyvatelstva. V neposlední řadě konference představí Projekt Venus a vyvrcholí představením konceptu socioekonomického systému Ekonomiky založené na přírodních zákonech a zdrojích.


Na konferenci budete mít možnost prolistovat aktuální číslo  magazínu Vědomí.

7. 6. 2014 |  Klub Biograf na adrese Plzeňská 2576/210, Praha 5 – Košíře

Denisa Tomášková: Permakultura – efektivní design sídel
Jakub Škoda: Projekt Venus a výhledy na budoucnost civilizace
Michal Mauser: Jak nasytit planetu?
Petr Taubinger: Od peněžního a měnového systému k Ekonomice založené na přírodních zákonech / zdrojích
Jaromír Fiedler: Ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích

Registraci prosím proveďte prostřednictvím formuláře: goo.gl/YIGuVd

 

PROČ KONFERENCE Z-DAY?

Konference Z-DAY probíhají již šestým rokem po celém světě a národní chapter hnutí v České republice se může pochlubit tím, že se řadí mezi šedesátku zemí na světě, kde hnutí aktivně působí.

Hlavní záměrem konferencí je snaha přinést komplexní, celostní, ale hlavně pohled v souvislostech na problémy dnešní společnosti a snaha o nalezení a představení ideí, konceptu a reálných projektů, které tuto společnost ozdraví a přivedou jí k trvalé udržitelnosti. Zásadním předpokladem pro změnu ve společnosti je primárně změna myšlení tak, abychom přemýšleli v kontextu zájmu celé společnosti za použití empatie a vědecké metody. Pokud nebude společnost uvažovat v souvislostech a strategicky v duchu trvalé udržitelnosti, žádný sebelepší navrhovaný systém nemá šanci na úspěšnou implementaci.

JAKÁ JE KONCEPCE KONFERENCÍ Z-DAY?

Z výše uvedeného důvodu jsme koncipovali DVĚ konference tím způsobem, že první konference (26.4.2014) se zaobírala právě změnou ve smýšlení ve společnosti v ohledu na hodnotový žebříček, životní styl, lidské zdraví a vzdělávání. Vnímáme tyto oblasti jako spojité nádoby, které spolu velice úzce souvisí, poněvadž současná devastace žebříčku hodnot je děsivá a promítá se i do našeho zdraví a životního stylu, má vliv na nečerpaný potenciál vědeckého výzkumu a to i při současném progresivním technologickém pokroku a v neposlední řadě ovlivňuje i míru kvality vzdělávacího systému. Přerod lidského smýšlení není a nebude jednoduchý, i proto jsme stanovili název první konference Z-DAY na: „Cesty ke ZMěně“.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí
  • [/quote]