Vždy usilovali o vytvoření světového systému finanční kontroly v soukromých rukou, který by byl schopen ovládnout politický systém každé země a ekonomiku světa jako celku. (Foto: Telegram)

„Jsme vděčni deníkům Washington Post, The New York Times, Time Magazine a dalším skvělým publikacím, jejichž ředitelé se téměř čtyřicet let účastnili našich setkání a dodržovali slib diskrétnosti. Bylo by pro nás nemožné vypracovat náš plán pro svět, kdybychom byli během těchto let vystaveni světlům publicity. Nyní je však svět vyspělejší a připraven směřovat ke světové vládě. Nadnárodní suverenita intelektuální elity a světových bankéřů je jistě lepší než národní sebeurčení praktikované v minulých stoletích.“

David Rockefeller, 1991