Mezinárodní komise právníků OSN vypracovala řadu návrhů nových právních zásad pod rouškou lidských práv – včetně legalizace pedofilních praktik, pokud s nimi dítě „souhlasí“. (Foto: Flickr / ilustrační)

Jedná se o znepokojivý krok, který dále podporuje již probíhající odtabuizování pedofilie.

Zpráva mezinárodních právních expertů podporovaná OSN otevírá dveře k normalizaci pedofilie. Takzvané Zásady z 8. března, zveřejněné na Mezinárodní den žen, stanovují údajně lidskoprávní přístup k zákonům týkajícím se sexuality, užívání drog, HIV a prostituce:

„Pohlavní styk s osobami mladšími minimálního věku souhlasu může být v každém případě de facto dobrovolný,“ tvrdí Mezinárodní komise právníků se sídlem v Ženevě (IJC) ve své zprávě, kterou zaštiťuje OSN a podporuje mimo jiné Amnesty International.

Pod rouškou lidských práv

Zpráva sice nevyzývá k dekriminalizaci sexu mezi dospělými a nezletilými – uvádí však, že děti mají schopnost i právo rozhodovat se v sexuální oblasti.

„Celosvětový trend směřuje k nadměrné kriminalizaci,“ říká Ian Seiderman, právní a politický ředitel IJC. „Musíme uznat, že tyto zákony porušují nejen lidská práva, ale také zásady trestního práva.“

Sexuální sebeurčení

Kromě toho zpráva ukládá nezletilým odpovědnost za vlastní sexuální volbu. Mezinárodní právní experti nedefinují přesnou věkovou hranici, která by určovala, od jakého věku může dítě „nesouhlasit“.

„V souladu s jejich rozvíjejícími se schopnostmi a postupující samostatností by se osoby mladší 18 let měly podílet na rozhodnutích, která se jich týkají, s náležitým ohledem na jejich věk, vyspělost a nejlepší zájmy a se zvláštním zřetelem na záruky nediskriminace,“ tak zní šokující požadavek zprávy.

Zastavte začátky

Pokud by byla doporučení zprávy realizována, znamenalo by to v podstatě legalizaci pedofilních činů, pokud s nimi dotyčné dítě „souhlasí“.

Vytvořil by se tak právní základ pro to, co se již v kultuře děje alarmujícím způsobem před očima nás všech: plíživá odtabuizování pedofilie, například na divadelních prknech, předčasná sexualizace a matení dětí prostřednictvím „Draq Queen show“ a ochrana pachatelů v levicově-liberálních kruzích kulturního šiku, jako v případě Teichtmeistera.

O to důležitější je, aby politická pravice vytvořila viditelnou vlasteneckou protiváhu tomuto pochybnému vývoji a vyšla s ním do ulic, a to i v zájmu ochrany nejlepších zájmů dítěte.

Zdroj: heimat-kurier.at