Uříznuté končetiny a křičící lidé ve sklenicích: Pedofilní a kanibalistické obrazy takzvané umělkyně Leny Cronqvistové bylo letos povoleno vystavit v rámci výstavy v Evropském parlamentu v Bruselu. (Foto: Twitter)

Nechutná vyobrazení nejenže umožňují hluboký vhled do zřejmě těžce narušené psychiky umělkyně – její výstava v Parlamentu EU také znovu ilustruje obrovský úpadek hodnot samozvaného hodnotového Západu.

Švédská umělkyně, která se narodila v roce 1938, na svých naivních obrazech s oblibou zobrazuje děti, které páchají násilí na druhých nebo samy trpí násilím:

V opačném případě lze rozhodnutí udělit Cronqvistové výstavu v Parlamentu jen stěží vysvětlit: vedení politiky EU zřejmě považuje tato zobrazení za dokonale vhodná k tomu, aby sloužila jako figurka Unie.

Většina uživatelů sociálních sítí byla ohromena. Ani mezi poslanci na sebe kritika nenechala dlouho čekat. Aurélia Beigneuxová ze skupiny Identita a demokracie napsala 31. ledna Parlamentu otázku, v níž výstavu pochybných obrazů ostře kritizovala a ptala se Evropské komise, zda by raději nepodpořila boj proti zneužívání dětí:

Na chodbách Evropského parlamentu v Bruselu jsou v současné době vystavena díla švédské malířky, grafičky a sochařky Leny Birgitty Cronqvist Tunströmové. Tato velmi pochybná díla, vytvořená umělkyní, která se nezaměnitelně inspiruje makabrózními motivy, jsou vystavena na odiv všem kolemjdoucím.

V údajně uměleckém světě Leny Cronqvistové se vedle sebe objevují nazí dospělí a děti a kojenci, kteří jsou vykucháváni nebo zavíráni do sklenic, a umělkyně se do těchto vskutku morbidních výjevů bez skrupulí umisťuje. Umělcova zvrácená posedlost, která je sama o sobě morálně odsouzeníhodná, by nikdy neměla být vystavena v Evropském parlamentu, zejména v době, kdy zneužívání dětí a zločiny na dětech jsou pro občany EU stále velkým problémem.

S ohledem na výše uvedené:

  • 1. Je si Komise vědoma dalších „děl“ Leny Cronqvistové?
  • 2. Obdržela tato umělkyně od Komise nějakou finanční podporu, a pokud ano, v jaké výši?
  • 3. Jak hodlá Komise bojovat proti zneužívání dětí a trestné činnosti páchané na dětech?“

Zdroj: report24.news