Bezdrátová sluchátka, jako jsou slavná sluchátka AirPods od společnosti Apple, by mohla být podle petice, kterou podepsalo 250 vědců, zodpovědná za neurologické poruchy. (Foto: Flickr)

Výzvu předloženou Organizaci spojených národů (OSN) vedla Mezinárodní aliance pro elektromagnetická pole, která se zabývá neionizujícími elektromagnetickými poli (EMP).

„Expozice EMP je generována elektrickými a bezdrátovými zařízeními,“ tvrdí vědci. Mezi ně patří sluchátka AirPods, zařízení Bluetooth spolu s chytrými telefony a Wi-Fi, které produkují radiofrekvenční záření (RFR).

Lidé všech věkových skupin tato zařízení běžně používají k poslechu hudby, podcastů, a dokonce i audioknih.

Původně vědci zveřejnili výzvu v roce 2015 a později ji v roce 2019 aktualizovali. Jedná se o mezinárodní petici vědců zabývajících se studiem škodlivých zdravotních účinků neionizujícího elektromagnetického pole.

Zdravotnický průmysl po mnoho let tvrdil, že neionizující záření není nebezpečné a škodlivé je pouze ionizující záření.

Vědci s tím však nesouhlasili. „Na základě recenzovaného a publikovaného výzkumu máme vážné obavy ohledně všudypřítomné a stále rostoucí expozice elektromagnetickým polím generovaným elektrickými a bezdrátovými zařízeními,“ uvedli.

Citujíce klasifikaci EMP Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny, vědci z petice rovněž uvedli, že mnoho vědeckých publikací ukazuje, že EMP působí na organismy v míře „výrazně nižší“, než je většina mezinárodních a národních směrnic.

Kromě neurologických poruch existuje mnoho dalších potenciálních rizik spojených s vystavením EMP. Patří mezi ně rakovina, genetické poškození, poruchy učení, změny v reprodukčním systému a nárůst volných radikálů.

Podle petice Světová zdravotnická organizace „neplní svou úlohu přední mezinárodní agentury pro veřejné zdraví“.

Upozorňuje, že jakékoli škody způsobené elektromagnetickým polem „dalece přesahují lidskou rasu, neboť existuje stále více důkazů o škodlivých účincích na rostliny i živočichy“.

Podle vědců by měly být chráněny děti a těhotné ženy. Dále uvedli, že by měly být posíleny směrnice a regulační normy a výrobci by měli být povzbuzováni k vývoji bezpečnějších technologií.

Zdůraznili také, že veřejnost by měla být informována o možných zdravotních rizicích elektromagnetické energie a poučena o strategiích snižování škod. Kromě toho by zdravotníci měli absolvovat školení o léčbě pacientů citlivých na elektromagnetickou energii.

Zdroj: insiderpaper.com