Za zády veřejnosti se již dlouhá desetiletí provádí experimenty umožňující ovládání lidského chování. Elektrická stimulace mozku, elektromagnetické a radiofrekvenční záření, mikrovlny… Pojďte se s námi podívat, jak vznikala a vyvíjela se tzv. psychocivilizovaná společnost. (Foto: Shutterstock)

Když v roce 1951 zahájily americké tajné služby práci na projektu Artichoke, stanovily si mimo jiné tyto cíle: „Můžeme získat informace od nějaké osoby proti její vůli a bez jejího vědomí? Můžeme ovládnout lidského jedince natolik, že bude poslouchat naše rozkazy proti své vůli, a dokonce v rozporu s tak základními přírodními zákony jako je pud sebezáchovy?“

Tento výzkum byl od počátku co nejpřísněji utajován. The New York Times v roce 1977 citoval i jinou zprávu CIA, ve které se psalo: „Mnoho fází výzkumu ovládání lidského chování vyžaduje vysoký stupeň utajení. Profesionální pověst výzkumných pracovníků zaměstnaných mimo agenturu je ohrožena, protože cíle takového výzkumu jsou širokou veřejností považovány za nemorální nebo protizákonné.“