Poté, co se dozvíte, co pracovníci FDA „schvalují“ v zákulisí, nebude možné brát „schválení FDA“ vážně. (Foto: Flickr)

S využitím zákona o svobodném přístupu k informacím odhalila organizace Judicial Watch desítky podezřelých komunikačních záznamů amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Záznamy odhalují zločineckou operaci v rámci této agentury, hrůzostrašnou operaci, která běžně odebírá orgány ŽIVÝCH lidských dětí a obchoduje s nimi.

Záznamy odhalují, že FDA má smlouvu s poskytovatelem lidských fetálních tkání, společností Advanced Bioscience Resources (ABR). FDA využívá ABR k získávání lidských hlav, orgánů a tkání, které jsou strategicky odebírány z potracených dětí.

Vědci z Pittsburské univerzity dokonce hrdě 
publikovali obrázky pokožky hlavy dětí, které jsou naroubované na hřbety hlodavců. (Foto: Nature)

V záznamech FDA dokonce požaduje „čerstvé a nikdy nezmrazené“ části těl plodů, aby mohla provádět chimérické výzkumné projekty zahrnující „humanizované myši“.

Orgány prodávány FDA

Organizace Judicial Watch byla schopna s pomocí soudu tyto redigované informace odhalit. Redakce obsahovaly plán plateb za odběr plodových mrtvol.

„Servisní poplatek“ za neporušené kadávery odebrané dětem ve věku 8 až 24 týdnů činí 515 USD za vzorek. Smlouva FDA s ABR zahrnovala odhadem 60 000 dolarů za obchodované orgány odebrané strategicky z živých potracených dětí.

Během vyšetřování justičního výboru Senátu USA v roce 2016 ABR přiznala, „že její technici pro odběr pracují uvnitř potratových zařízení, balí a odesílají části těl potracených dětí ‚v den jejich odběru'“.

Organizace Judicial Watch a soud odhalili několik porušení federálních zákonů a vrhli světlo na rozsáhlé zločiny proti lidskosti.

„Soud také zjistil, že ‚existuje důvod pochybovat‘ o tom, zda tyto transakce neporušují federální zákon zakazující prodej orgánů plodu,“ informuje Judicial Watch.

„Dokumenty dříve odhalené v tomto soudním procesu ukazují, že federální vláda požadovala, aby zakoupené orgány plodu byly ‚čerstvé a nikdy nebyly zmrazeny‘.“

„Porcování potracených lidských bytostí pro jejich orgány a tkáně je morální a právní nehoráznost,“ řekl prezident organizace Judicial Watch Tom Fitton.

„Tato otázka by měla být v popředí každé debaty o barbarském potratovém průmyslu v Americe.“

FDA, NIAID a Pittsburská univerzita

Zlověstná operace FDA zaměřená na odběr orgánů se shoduje s hrůznými projekty, které probíhají na Pittsburské univerzitě. Samostatná žaloba organizace Judicial Watch odhalila 252 stran z amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb.

Dokumenty odhalují, že Pittsburské univerzitě byly předány téměř 3 miliony dolarů z federálních fondů na vytvoření „Tkáňového centra“ pro tkáně lidských plodů od 6. do 42. týdne těhotenství.

Díky stálému přísunu peněz od daňových poplatníků univerzita odebírala živé orgány a transplantovala skalpy dětí laboratorním krysám pro výzkumné účely.

Výzkum je rovněž financován z grantů, které vypsal Dr. Anthony Fauci a Národní institut pro alergie a infekční choroby (NIAID). Univerzita má otáčivé dveře s Planned Parenthood, největším národním potratovým podnikem.

Univerzita byla obviněna z toho, že mění standardní potratové postupy tak, aby mohla získávat orgány od dětí, které jsou dostatečně staré na to, aby žily mimo dělohu.

Vlastní výzkumní pracovníci univerzity byli přistiženi, jak diskutují o odebírání ledvin, jater a srdcí ŽIVÝM dětem.

Téměř 100 členů Kongresu požaduje po federální vládě transparentnost. Ti samí lidé, kteří by měli zahájit vyšetřování této záležitosti, mlčí.

Vedení univerzity, okresní prokurátor okresu Allegheny Stephen Zappala, státní zástupce Stephen Kaufman a generální prokurátor Josh Shapiro odmítli na tato závažná porušení federálních zákonů reagovat.

Jejich politická pověst a podpora potratů je důležitější než vyšetřování a stíhání zlých subjektů, které stojí za pokusy na lidech a závažnými zločiny proti lidskosti. A co hůř, toto zlo je „schváleno FDA“.

Zdroj: federalist.com