Z východní části Antarktidy se utrhl obrovský ledovec. Vědci tuto událost sice nepřipisují změně klimatu no upozorňují, že může vést k urychlení dalšího tání. (Foto: Australian Antarctiv Division/ESA)

Kus ledu velký přibližně jako metropole Spojeného království o rozloze více než 1500 km² se ještě 26. září odtrhl od východní části Antarktidy.

Ledovec s názvem D-28 se oddělil od ledovcového šelfu The Amery, přičemž tuto událost vědci předpověděli už před více než desetiletím, informovala australská vláda .

Ledovec D-28 se utrhl v části šelfu, který vědci nazývali "kývající se zub" (z angl. Loose Tooth).

Odborníci z australského antarktického programu tuto oblast východní Antarktidy zkoumali již desetiletí a odtržení ledovce předpovídali ještě v nultých letech nového tisíciletí. Událost proto tentokrát nepřipisují změně klimatu, ale nestabilitě v ledovcovém šelfu.

Šelf The Amery je třetím největším ledovcovým šelfem Antarktidy. Poslední velký kus ledovce se od něho oddělil ještě v 60. letech 20. století.

Od tohoto momentu vědci šelf podrobně zkoumali, přičemž odtržení ledovce D-28 nakonec předpověděli na období mezi lety 2010-2015.

Podle Helen Frickerové je odtržení ledovce D-28 součástí běžného 60 až 70letého cyklu, kdy ledovcové šelfy Antarktidy ztrácejí rozsáhlé ledovce.

"Odtržení ledovce přímo neovlivní výšku mořské hladiny, protože led plaval na hladině oceánu i dosud, podobně jako kostka ledu ve sklenici," vysvětluje Galton-Fenzy z australského antarktického programu.

Zdroj:  antarctica.gov.au