Papež František při nedělní návštěvě italské svatyně v Loretě podivně cukal s rukou, když se ji věřící snažili políbit. Co mohlo být důvodem tohoto chování? Má to souvislosti s jeho prstenem?