Během pondělní diskuse na Twitteru/X Spaces majitel společnosti Elon Musk varoval, že se podle něj Západ „náměsíčně řítí do třetí světové války“ a „ohrožuje samotnou civilizaci“. (Foto: Flickr)

Musk poznamenal, že Amerika zaostává za Čínou i Ruskem, pokud jde o průmyslovou výrobu, a že západní představitelé tlačí tyto dva národy blíže k sobě „do osy obrovské síly proti Západu a připravují půdu pro třetí světovou válku“.

Musk vysvětlil, že „Rusko má suroviny a Čína průmyslové kapacity“, a dodal: „Upřímně řečeno, z válečného hlediska je to dokonalá shoda. Takže si myslím, že s tím musíme přestat. Je to nerozumné a myslím, že to povede k obrovskému riziku pro civilizaci.“

Pokračoval: „Chtěl bych takto zdůraznit, že existuje civilizační riziko – existují tragédie na úrovni jednotlivce, tragédie na úrovni komunity a pak je tu civilizační riziko. Musíme se jen ujistit, že neohrožujeme samotnou civilizaci, což je třetí světová válka.“

„Myslím, že se náměsíčně řítíme do třetí světové války,“ poznamenal dále Musk a dodal: „Lidé by měli mít opravdu hlubokou sebereflexi. Pokud se jejich předpovědi nenaplnily. Měli by se zamyslet nad tím, zda se třeba nenaplní i jiné předpovědi.“

„Jaké jsou zde výsledky?“ Musk pokračoval a poznamenal, že už nežije nikdo, kdo by si pamatoval, jak strašné jsou světové války, a že všichni jsou dnes „rozmazlováni“.

Zdroj: summit.news