Na internetu se to v poslední době hemží zprávami o „Great Reset“ (tj. velký restart). Tento termín udává směr na Facebooku a Twitteru, a dokonce New York Times publikoval článek, v němž jej odmítá jako „konspirační teorii“. (Foto: Wikimedia)

Rozhodně to není žádná konspirační teorie. Rozhodl jsem se dostat se celé té věci na kloub a nyní se s vámi podělím o fakta, která New York Times buď nedokázal zjistit, nebo je odmítl sdílet.

Vychází najevo, že „Great Reset“ je ve skutečnosti iniciativa, kterou zahájilo Světové ekonomické fórum, jejímž cílem je přimět „globální zainteresované strany ke spolupráci při současném zvládání přímých důsledků krize covid-19“. Následující text pochází přímo z oficiálních webových stránek Světového ekonomického fóra…

Je naléhavé, aby globální zainteresované strany spolupracovaly při současném zvládání přímých důsledků krize covid-19. Pro zlepšení situace ve světě zahajuje Světové ekonomické fórum iniciativu Great Reset.

Harrison reagoval na matoucí článek v deníku New York Times prohlášením, že Great Reset není skutečný, přestože časopis Time má celé jedno číslo zaměřené právě na Great Reset.

Takže deník New York Times uveřejnil falešné zprávy, když nám tvrdí, že „Great Reset“ je jen „konspirační teorie“, a všem nám dluží velkou omluvu.

Podle Světového ekonomického fóra je „Great Reset jedinečnou, vhodnou příležitostí“ pro globální lídry utvářet „budoucí stav globálních vztahů, směr národních ekonomik, priorit ve společnosti, povahu obchodních modelů a řízení globálních občanů po celém světě“…

S tím, jak se setkáváme s touto jedinečnou, vhodnou příležitostí pro utváření obnovy a oživení, tato iniciativa nabídne vhledy, které pomohou informovat všechny, kteří určují budoucí stav globálních vztahů, směr národních ekonomik, priority společností, povahu obchodních modelů a řízení globálních občanů. Iniciativa Great Reset, která čerpá z vize a rozsáhlých odborných znalostí lídrů, zapojených do komunit fóra, má sadu dimenzí pro vytvoření nového sociálního smluvního vztahu, který ctí důstojnost každé lidské bytosti.

Jinými slovy, „Great Reset“ je v podstatě aktualizovaný program pro Nový světový pořádek.

Muž, který stojí v pozadí „Great Reset“, se jmenuje Klaus Schwab. Je zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra. Na oficiálních stránkách fóra je Schwabův článek s názvem Nyní je čas na „great reset“. Následuje výňatek z tohoto článku…

Abychom dosáhli lepších výsledků, svět musí jednat společně a rychle, aby předělal všechny aspekty naší společnosti a ekonomiky, od vzdělávání po společenské smlouvy a pracovní podmínky. Každá země se toho musí zúčastnit, od Spojených států po Čínu, a každý průmysl, od ropného a plynového, až po technologický, musí být transformován. Stručně řečeno, potřebujeme „Great Reset“ kapitalismu.

Je velmi otevřený ohledně skutečnosti, že chce „předělat všechny aspekty naší společnosti a ekonomiky“. To znamená, že všechny aspekty lidské činnosti budou zapadat do jeho plánu.

Ale obzvláště chce „Great Reset“ kapitalismu.

To rozhodně bije na poplach. Když lidé začnou mluvit o dramatických změnách kapitalismu, obvykle tím míní to, že bychom se měli více ubírat směrem k socialismu.

Podle Schwaba existují tři hlavní komponenty „Great Reset“. První zahrnuje reformování našich ekonomických systémů, aby „podporovaly spravedlivější výsledky“…

Kromě toho by vlády měly zavádět dávno opožděné reformy, které podporují spravedlivější výsledky. Podle toho, o jakou půjde zemi, to může zahrnovat změny ve zdanění majetku, zrušení dotací na fosilní paliva a nová pravidla, týkající se duševního vlastnictví, obchodu a hospodářské soutěže.

Bohužel si myslím, že tím míní úplně to samé, co Alexandria Ocasio-Cortezová, když mluví o „spravedlivějších výsledcích“.

Za druhé Schwab říká, že jedna z hlavních složek „Great Reset“ by zahrnovala masivní vládní investice do „ekologické“ městské infrastruktury a dalších podobných projektů…

Druhá složka programu Great Reset by zajistila, že investice budou prosazovat sdílené cíle, jako je rovnost a udržitelnost. Rozsáhlé výdajové programy, které mnoho vlád zavádí, zde představují velkou příležitost pro pokrok. Evropská komise například představila plány na obnovovací fond ve výši 750 miliard eur (826 miliard dolarů). USA, Čína a Japonsko také mají ambiciózní plány na oživení ekonomiky.

Raději než abychom použili tyto fondy a také investice od soukromých subjektů a penzijní fondy na vyplnění trhlin ve starém systému, měli bychom je použít k vytvoření nového, který bude odolnější, spravedlivější a dlouhodobě udržitelnější. To znamená například budování „ekologické“ městské infrastruktury a vytváření pobídek pro průmyslová odvětví s cílem zlepšit jejich dosavadní výsledky v oblasti ekologických, sociálních a řídících (ESG) metrik.

Nezní to jako „Zelená nová dohoda“, kterou ve Spojených státech protlačuje hodně levičáků?

Za třetí, Schwab si představuje použití „inovací“, jichž jsme byli svědky během pandemie covid, jako modelu pro „každý sektor“ ve společnosti…

Třetí a konečnou prioritou programu Great Reset je využití inovací čtvrté průmyslové revoluce k podpoře veřejného blaha, zejména řešení zdravotních a sociálních výzev. Během krize covid-19 firmy, univerzity a ostatní spojily své síly, aby vyvinuly diagnostiku, léčení a možné vakcíny; zřídily testovací centra; vytvořily mechanismy pro trasování; a zavedly telemedicínu. Představte si, co všechno by bylo možné uskutečnit, kdyby se podobné společné úsilí objevilo v každém sektoru.

Jinými slovy, Schwab si myslí, že globální reakce na pandemii covid může být následně plánem pro řízení všech oblastí našeho života.

Nezní to prostě úžasně?

Samozřejmě aby globalisté dostali USA do popředí s tímto programem „Great Reset“, budou muset nejprve odstranit Donalda Trumpa z cesty, a tím budou, jak si myslí, velmi blízko k dosažení tohoto cíle.

Globalisté si představují „udržitelnou“ budoucnost, ve které budou všechny formy lidské činnosti velmi pečlivě monitorovány a řízeny pro „dobro planety“. Jsou zcela přesvědčeni o tom, že globální systém, ve kterém jsou všechny národy světa stále více sjednocovány, je pro lidstvo to nejlepší. Avšak ti z nás, kteří globalistům vzdorují, chápou, že jednotný světový systém se bude nevyhnutelně vyvíjet do naprosté a totální globální noční můry.

Globalistická média, jako např. New York Times, nás budou i nadále přesvědčovat o tom, že plány, jako je „Great Reset“, vůbec neexistují, přestože globalistické organizace, jako je Světové ekonomické fórum, zcela otevřeně a veřejně oznamují své plány.

V takovéto době je naprosto nezbytné myslet sami za sebe, protože klam je všude, a ti, kteří říkají pravdu, jsou často velmi zesměšňováni.

Michael Snyder

Zdroj: zv.org