Spojené státy důkladně sankcionovaly Rusko, ale stále se na něj spoléhají, pokud jde o jeden klíčový zdroj. (Foto: Flickr)

USA a další západní země rychle přistoupily k sankcím vůči Rusku poté, co ruský prezident Vladimir Putin v únoru 2022 nařídil invazi na Ukrajinu.

Západní spojenci spojili své síly při uvalování sankcí na zdroje, jako je ruská ropa a plyn, aby Kreml připravili o finanční zisk na pozadí toho, že do jeho války proti Ukrajině proudí peníze.

Mezinárodní společnosti sídlící v Rusku také rychle odešly, což dále poškodilo ruskou ekonomiku, ale Rusko si stále udržuje pevnou ruku nad hordou něčeho, co chce mnoho jiných zemí: jaderné palivo.

Jaderná energie, která vyrábí energii procesem štěpení atomů uranu, se více než rok války vyhýbá sankcím. Obohacování uranu je vysoce specializovaný proces, který lze provádět pouze v některých zemích, například v Rusku.

Rusko má jedny z největších zásob uranu na světě a vyniká také v nezbytném procesu jeho přeměny na obohacený uran, který lze následně použít jako jaderné palivo. Komerční závody na přeměnu uranu fungují v Rusku, Kanadě, Číně a Francii, přičemž Rusko má pro tuto přeměnu největší potřebnou infrastrukturu.

Trh s dodávkami jaderného paliva má více aspektů. Zatímco ve výrobě, zpracování a zpracování uranu jsou Spojené státy soběstačné, schopnosti USA v oblasti konverze a obohacování uranu jsou jiná věc,“ uvedl pro Newsweek Steven Nesbit, bezprostředně minulý prezident Americké jaderné společnosti.

„Trh s jaderným palivem je mezinárodní a poměrně konkurenční. Ruská státní jaderná společnost Rosatom je agresivním dodavatelem jaderného paliva a má významný podíl na světovém trhu.“

Z tohoto důvodu dodává Státní korporace pro jadernou energii Rosatom – ruský soubor dodavatelů jaderného paliva – čtvrtinu amerického jaderného paliva a Spojené státy za tento zdroj nadále platí, přičemž v loňském roce utratily dohromady 1 miliardu dolarů, jak uvádí zpráva deníku Wall Street Journal.

Zdroj: newsweek.com