Vzácné záběry z 11. září poukazují na pozoruhodné komentáře hasiče, který uvádí muži následovné: (Foto: Twitter)

„V budově je bomba…“
… tlumený hlas …
„Bomba v budově, začněte vyklízet!“
„Promiňte, říkal jste, že je tam bomba? Co jste říkal?“


„Bomba v budově, začněte vyklízet.“
„Mám to.“
„Máme tu sekundární zařízení!“