Živá voda, supervoda neboli exclusion zone water může přinést revoluci na mnoha polích lidské existence. Navíc jsme schopni si onu tekutinu pojímající energii jako baterie vyrobit sami a doma. Jak je to s vodou o vyšší hustotě, která vědcům pomohla přijít na kloub dalším věcem?

Bez vody nelze žít více než několik dní. Na tomto živlu jsme dosud zcela závislí. Tato životadárná tekutina ovšem má podle všeho ještě větší moc. Vědci totiž zjistili, že pramen života oplývá čtvrtým skupenstvím. Nahlédněme proto za oponu chemického vzorce dosud známého jako H2 O.

Přesně takto si vodu pamatuje většina z nás z povinné školní docházky. Učitelé chemie tehdy pravděpodobně netušili, že voda nemusí být vždy jen oxid vodný. Nově objevená supervoda, nebo chceme‑li živá voda, má vskutku unikátní vlastnosti. V čem je tak průlomová? Předně v tom, že voda živých organismů má na rozdíl od běžné vody naprosto odlišnou, vysoce uspořádanou strukturu. Jde především o prostorové uspořádání jejích molekul a je to především právě struktura, která určuje její vlastnosti. Můžeme mít tedy vody stejného složení, ale různých vlastností, které jsou dány právě charakterizující strukturou.