Většinou na základě mezer v Ježíšově životě (mezi 13 a 29 lety) výzkumy naznačují, že důvodem, proč neexistují žádné biblické záznamy o místě Ježíšova pobytu, je to, že byl značně ovlivněn buddhismem. (Foto: Flickr / ilustrační)

Dokumentární film vysílaný BBC naznačuje, že Ježíš Kristus NEBYL ukřižován a že byl buddhistickým mnichem.

Poutavý dokument klade nespočet otázek, na které mnozí odmítají odpovědět.

Jak je v dokumentu uvedeno, v příběhu křesťanství se objevuje nejslavnější jméno v dějinách a také nejslavnější událost v dějinách, ukřižování.

Pro některé nebo dokonce pro mnoho pravých věřících lze skutečnost, že Ježíš byl ukřižován, zemřel, vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa, považovat za definitivní pravdu.

V průběhu dějin však mnozí tyto události zpochybňovali. Mohl by člověk – Ježíš – zemřít po pouhých šesti hodinách na kříži? Byl omámen? A co se skutečně odehrálo v hrobě, a pokud Ježíš nevystoupil do nebe, kam se tedy poděla ústřední postava křesťanství?

Mnozí autoři těmito otázkami riskují zpochybnění celé myšlenky křesťanství a jsou velmi kontroverzní.

Nejdůležitější částí příběhu o Ježíši Kristu – které všichni křesťané věrně věří – je „myšlenka„, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých – zmrtvýchvstání, primární příběh jádra křesťanství.

Zkrátka a dobře, dokument zpochybňuje Ježíšův život a klade řadu kontroverzních otázek život, byl Ježíš exkomunikován a utekl do Himálaje?

Podle dokumentu Ježíš strávil roky učením v různých vzdálených svatých městech, jako jsou Džagannáth, Rádžagríha a Benáres, a že nakonec uprchl do Himálaje, kde pokračoval ve studiu buddhismu.

Mnoho autorů, včetně německého učence jménem Holger Kersten, psalo o Ježíšovi a jeho životě s tím, že se usadil v Sindhu mezi Árjány.

Dokumentární film vysílaný BBC naznačuje, že Ježíš uprchl a unikl smrti do Afghánistánu s několika židovskými osadníky.

Zdá se, že místní příběhy potvrzují teorii, která naznačuje, že Ježíš strávil několik let v Kašmírském údolí a zůstal tam až do své smrti ve věku 80 let.

Ježíšova buddhistická mapa cesty.

Ztracená léta Ježíše

Ztracená Ježíšova léta (neboli temná léta) označují podle Nového zákona nedokumentované období mezi Ježíšovým dětstvím a začátkem jeho služby.

Evangelia vyprávějí o Ježíšově narození a následné cestě do Egypta, aby unikl Herodově zuřivosti (Mt 2, 13-23).

Obecně se hovoří o tom, že Maria a malý Ježíš žili v Nazaretu (Mt 2, 23; Lk 2, 39-40).

Existuje také ojedinělá zpráva o návštěvě Josefa, Marie a Ježíše v Jeruzalémě na oslavě velikonočních svátků, když bylo Ježíšovi dvanáct let (Lk 2, 41-50).

Poté však následuje mezera v dějinách, která zahrnuje osmnáct let Kristova života (od 12 do 30 let).

Kromě obecné narážky na to, že Ježíš postupoval v moudrosti, vzrůstu a v přízni Boha i lidí (Lk 2, 52), Bible o Ježíšově životě v tomto období neříká nic bližšího.

Mezi křesťany je běžný předpoklad, že Ježíš v tomto období prostě žil v Nazaretu.

Zajímavé je, že autoři Gruber a Kersten (1995) také tvrdí, že buddhismus měl na Ježíšův život a učení podstatný vliv. Autoři tvrdí, že Ježíš byl ovlivněn učením a praxí „theravádistů“, které autoři popisují jako učitele theravádové buddhistické školy, která byla založena v Judsku.

Gruber a Kersten tvrdí, že Ježíš žil životem ideálního buddhisty a učil buddhismu své žáky. Jejich práce jde ve stopách oxfordského novozákonníka Barnetta Hillmana Streetera, který ve 30. letech 20. století zjistil, že Buddhovo morální učení má čtyři nápadné podobnosti s Kázáním na hoře – sbírkou výroků a učení připisovaných Ježíšovi, která zdůrazňuje jeho morální učení nacházející se v Matoušově evangeliu (kapitoly 5, 6 a 7).

Kázání je nejdelším souvislým úsekem Ježíšových promluv, který se nachází v Novém zákoně, a je jednou z nejcitovanějších součástí kanonických evangelií.

Mnozí badatelé se domnívají, že Ježíš mohl být inspirován buddhistickým náboženstvím a že Tomášovo evangelium a mnohé rukopisné texty nalezené v egyptském Nag Hammádí tuto možnost odrážejí.

Knihy jako Agnostik a Mimo víru: Tomášovo evangelium od Elaine Pagelsové a Původní Ježíš od Grubera a Kerstena pojednávají o těchto teoriích.

Zajímavé je, že v roce 1887 navštívil Indii a Tibet ruský spisovatel Nikolaj Notovič.

Uvedl, že v klášteře Hemis v Ladaku slyšel o rukopisu „Život svatého Issy, nejlepšího z lidských synů“.

Issa je arabské jméno Ježíše.

Jeho historie spolu s textem přeloženým ze „Života svatého Issy“ byla vydána ve francouzštině v roce 1894 pod názvem „Neznámý život Ježíše Krista“ a následně přeložena do angličtiny

Zdroj: ancient-code.com