Desítky policistů zaměstnaných u metropolitní policie mají na svém kontě odsouzení týkající se řízení pod vlivem alkoholu, násilných činů, nečestnosti a drogových deliktů… (Foto: Flickr)

Nejvyšší britský policejní sbor v současné době zaměstnává 161 policistů s odsouzením za trestné činy, z nichž některé se týkají závažných sexuálních deliktů.

To je jen jedno z odhalení, která vyplynula z aktuální zprávy komisaře metropolitní policie sira Marka Rowleyho britské vládě o opatřeních, která policie přijímá k očištění své image poté, co četné nedávné zprávy dospěly k závěru, že již není schopna chránit veřejnost.

Dopis Rowleyho ministryni vnitra Suelle Bravermanové, s nímž se seznámil britský tisk, poukazuje na nelehký úkol, který mají před sebou lidé v čele největšího britského policejního sboru, aby řešili obavy veřejnosti z náboru do sboru a chování jeho příslušníků.

Vedení policejního sboru nechalo prověřit historická obvinění a disciplinární řízení se současnými policisty poté, co nedávné známé případy odhalily, že policejní zaměstnanci zneužívali svého postavení k páchání ohavných zločinů včetně znásilnění, únosů a vražd.

Prověřování minulosti sloužících policistů od té doby odhalilo, že 161 policistů bylo v minulosti odsouzeno za trestné činy, přičemž přibližně polovina z nich se týkala dopravních přestupků včetně řízení pod vlivem alkoholu, ale další se týkaly násilných činů, nepoctivosti a drogových deliktů. Nejméně tři sloužící policisté byli odsouzeni za sexuální trestné činy.

Prověrka všech 50 000 zaměstnanců policie rovněž odhalila 55 osob, které mohou mít možné vazby na zločinecké sítě, a 196 osob, proti nimž bylo v posledních 10 letech vzneseno obvinění ze sexuálního nebo domácího násilí, ale které si mohly ponechat své zaměstnání.

Rowley vyzval k okamžitému přehodnocení všech policistů, proti nimž byla vznesena obvinění; slíbil také, že zavede nový proces prověřování stávajících zaměstnanců, který bude pravděpodobně čelit právním námitkám, ale o jehož realizaci je přesvědčen.

Prozradil také, že od jeho nástupu do funkce v září loňského roku bylo propuštěno celkem 51 policistů; dohlížel také na zdvojnásobení počtu suspendovaných policistů.

„Mnohé z toho posiluje potřebu přísnějšího regulačního rámce a dodatečných pravomocí k odvolání policistů,“ napsal Rowley ve své korespondenci ministru vnitra.

„Tyto procesy jsou mnohem složitější, byrokratičtější a pomalejší než běžné pracovněprávní předpisy, což naše úsilí brzdí.“

Po obdržení závěrů přezkumu ministryně vnitra Suella Bravermanová uvedla: „Jasně jsem řekla, že je třeba se neúnavně soustředit na zlepšování standardů a policejní práce založené na zdravém rozumu.

„Aktuální informace sira Marka o práci na odstranění nezpůsobilých policistů ukazují rozsah tohoto úkolu, ale věřím v jeho plán, jak změnit situaci v Metropolitní policii a zajistit, aby policie plnila úkoly pro veřejnost.

„Rovněž urychluji práci na revizi procesu propouštění policistů, abych zajistil, že systém bude účinný při odstraňování policistů, kteří nesplňují standardy, jež očekáváme.“

Zdroj: rmx.news