Nadace Billa a Melindy Gatesových oznámila, že věnuje 1,27 miliardy dolarů na podporu „globálních cílů“, což je 17 cílů uvedených v Agendě OSN 2030. (Foto: Flickr)

Součástí je i spousta finančních prostředků určených na prosazení globálního digitálního občanského průkazu. Ano, čtete správně. Globální digitální identifikace.

Vzpomínáte, jak se tomu říkalo šílená konspirační teorie?

Podle jejich webových stránek bude na „rozšíření globální digitální veřejné infrastruktury“ vynaloženo neuvěřitelných 200 milionů dolarů.

Uvádějí, že tyto prostředky budou použity na pomoc zemím mimo jiné při řešení hrozeb pro veřejné zdraví, při odstraňování následků pandemií a samozřejmě při řešení klimatických změn. Ptáte se, co přesně je tato „globální digitální veřejná infrastruktura“?

To vám řekne Nadace Billa a Melindy Gatesových! Znamená to mimo jiné platební systémy a digitální identifikaci, jen se podívejte na celý text z jejich webových stránek!

„Tyto finanční prostředky pomohou rozšířit infrastrukturu, kterou mohou země s nízkými a středními příjmy využívat, aby se staly odolnějšími vůči krizím, jako je nedostatek potravin, ohrožení veřejného zdraví a změna klimatu, a také aby pomohly při pandemiích a hospodářské obnově. Tato infrastruktura zahrnuje nástroje, jako jsou interoperabilní platební systémy, digitální průkazy totožnosti, systémy sdílení dat a databáze občanských rejstříků.“

Tady to máte. Bill Gates tvrdě prosazuje digitální identifikaci.

Počkejte chvíli. Proč potřebujeme digitální identifikaci, abychom pomohli s ohrožením veřejného zdraví a změnou klimatu? Určitě to nemůže být tak, že by se plánoval nějaký pas pro klimatické změny, který by byl vázán na váš digitální průkaz totožnosti, to by byla jen šílená konspirační teorie… Že?

Ale tím to nekončí!

Mají také něco, čemu se říká „brankáři“. To je jejich kampaň za „urychlení pokroku při plnění cílů udržitelného rozvoje (neboli globálních cílů)“.

O jakých „globálních cílech“ to mluví?

Jsou to vlastně cíle uvedené v Agendě OSN 2030. Čtete správně. Bill Gates pracuje na realizaci Agendy 2030, což je soubor cílů, které má OSN, včetně spousty věcí týkajících se klimatické agendy.

Nadace Billa a Melindy Gatesových na svých webových stránkách hovoří o tom, jak by vlády měly využívat digitální platby ženám, aby dosáhly jednoho z cílů Agendy 2030, a to rovnosti žen a mužů. Vsadím se, že digitální identifikace se k tomu bude velmi hodit… O tom později!

A Nadace Billa a Melindy Gatesových uděluje takzvanou cenu Global Goalkeeper lidem, kteří odvedli dobrou práci při prosazování této Agendy 2030.

Hádejte, kdo získal ocenění Global Goalkeeper pro rok 2022? Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise…

Pojďme nyní trochu hlouběji prozkoumat, o co se jedná a co přesně znamená být Global Goalkeeper a jak to souvisí s Agendou OSN 2030.

A co přesně je tato Agenda 2030? Mnozí z vás o ní možná ani moc nevědí, protože se zdá, že média o ní víceméně nemluví.

Tak to tedy udělám já.

Nová agenda.

Možná vás to šokuje, protože jsme tlačeni k tomu, aby byla realizována globální agenda, a nikdo se nás na to neptal. Oni sami dokonce nazývají Agendu OSN 2030 za „Novou agendu“.

Peter Imanuelsen