Všechna hlášení jsou pouhými podezřeními, nikoliv prokázanými nežádoucími účinky vakcín. Mezi vakcínami a reakcemi může existovat jen časová souvislost bez jakékoliv příčinné souvislosti. (Foto: Flickr)

Mohou být také nahlášeny nežádoucí účinky, které nejsou správně pojmenovány. Výpis tedy slouží pouze pro přehled toho, jaké reakce byly nahlášeny, nejde o statistiku skutečně prokázaných nežádoucích účinků vakcín.

Celkový počet hlášených podezření se liší od součtu jednotlivých reakcí. Jedno hlášení může obsahovat i více reakcí a nějaký čas si vyžádá také zpracovávání došlých hlášení.

Ve výpisu reakcí jsou zahrnuta všechna hlášení, která byla zhodnocena a zadána do Centrální databáze nežádoucích účinků SÚKL vždy k úterní půlnoci. Vzhledem k tomu, že mohou být zjištěny duplicity, se počet může později měnit.které byly v hlášení obsaženy

Kategorie reakcí, které byly v hlášení obsaženy k 23.2.2021…

KategoriePočty hlášení s reakcemi spadajícími do dané kategorie
Celkové příznaky a reakce v místě aplikace
Např. horečka, třesavka, zimnice, únava, slabost, malátnost, reakce v místě vpichu (bolest, zarudnutí, otok, teplo, svědění), flu-like příznaky, otok obličeje, pocit horka, nepříjemný pocit na hrudníku, bolest na hrudi, bolest v podpaží, snížená pohyblivost končetiny po injekci
507
Neurologické příznaky
Např. bolest hlavy, parestézie, mravenčení, závrať, třes, pocit na omdlení, mdloba, ospalost, snížená citlivost, obrna lícního nervu, migréna, narušení chuti
279
Příznaky svědčící pro ovlivnění svalů, kloubů nebo kostí
Např. bolest svalů, bolest kloubů, bolest v končetině, bolest zad, svalová slabost, ztuhlost, bolest krku, bolest páteře, otok kloubu, ztuhnutí šíje
252
Příznaky svědčící pro ovlivnění trávicí soustavy
Např. nevolnost, zvracení, průjem, parestézie v oblasti úst, obtížné polykání, bolest břicha, otok rtu, otok jazyka, obtížné polykání
150
Příznaky svědčící pro ovlivnění kůže a podkoží
Např. vyrážka, zarudnutí, svědivost, pocení, kopřivka, bolestivost kůže
105
Příznaky svědčící pro ovlivnění krevního a lymfatického systému
Např. – zvětšení a bolestivost lymfatických uzlin
82
Příznaky svědčící pro ovlivnění dýchací soustavy
Např. dušnost, kašel, hyperventilace, zrychlené dýchání, výtok z nosu, otok hrtanu, pocit sevření hrdla, krvácení z nosu
65
Příznaky svědčící pro ovlivnění cévního systému
Např. – chladné okrajové části končetin, zvýšení a snížení krevního tlaku, nával horka, kolaps, bledost, kolaps
43
Příznaky svědčící pro ovlivnění ucha a labyrintu
Např. závrať, pocit točení hlavy, pocit tlaku v uchu, tinnitus, bolest ucha
38
Oční příznaky
Např. bolest oka, rozmazané vidění, podráždění oka, světloplachost
33
Příznaky svědčící pro ovlivnění kardiovaskulárního systému
Např. – zrychlený tep, zpomalený tep, bušení srdce
33
Infekce
Např. infekce COVID-19, rýma, pneumonie způsobená virem SARS-CoV-2, Herpes zoster
29
Příznaky svědčící pro ovlivnění imunitního systému
Např. přecitlivělost, alergická reakce, anafylaktická reakce
28
Psychiatrické příznaky
Např. neklid, úzkost, nespavost, podrážděnost, apatie, zmatenost
23
Příznaky svědčící pro ovlivnění metabolismu
Např. zvýšená hladina cukru, snížení chuti k jídlu
18
Vyšetření
Např. pozitivní test na průkaz SARS-CoV-2, zvýšená tělesná teplota, zvýšený krevní tlak
11
Příznaky svědčící pro ovlivnění reprodukčního systému nebo prsu
Např. gynekologické krvácení mimo menstruaci, nepravidelná menstruace
6
Příznaky svědčící pro ovlivnění ledvin a močových cest
Např. bolest močového měchýře, zánět močových cest
4

Očkování proti COVID-19 podstupuje velké množství lidí, včetně osob, které trpí závažnými zdravotními problémy či komorbiditami (tedy větším množstvím nemocí najednou). V důsledku toho se mohou vyskytnout i nahlášená podezření na nežádoucí účinky, jejichž důsledkem může být úmrtí.

Celkový počet úmrtí, která byla nahlášena jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti COVID-198

Zdroj: sukl.cz